Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005 r.
Uchwała zmieniająca termin składania wniosków

 

« wstecz

Newsletter