Pierścień powiatu wrzesińskiego

Dzięki staraniom członków wrzesińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie Powiatu Wrzesińskiego opracowano projekt wytyczenia tras rowerowych o ogólnej długości 252 km.

Projektowany główny szlak rowerowy (długości 176,2 km) wiedzie dookoła całego powiatu.

« wstecz