Porażenie prądem

Jeżeli ktoś w naszej obecności zostanie porażony prądem, zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy, musimy odciąć – najlepiej główne – zasilanie. Gdy to niemożliwe, dla własnego bezpieczeństwa nie powinniśmy dotykać poszkodowanego.

Podczas porażenia prądem część ładunku elektrycznego może znajdować się w ciele poszkodowanego i grozić naszemu bezpieczeństwu – w takim przypadku czekamy na przyjazd odpowiednich służb.

Jak udzielić pierwszej pomocy? Najpierw należy skontrolować, czy poszkodowany oddycha. Często przy porażeniach prądem dochodzi do zatrzymania akcji serca – w takim przypadku przystępujmy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Jeżeli oddech jest w normie, a porażenie spowodowało wystąpienie rany, możemy ją opatrzyć stosując zwykły opatrunek osłaniający: gazę i bandaż. Pozostawiamy poszkodowanego w takiej pozycji, w jakiej go zastaliśmy, i co minutę kontrolujemy oddech. Jeżeli musimy zostawić go bez nadzoru, powinniśmy ułożyć w pozycji bocznej. Pamiętajmy, aby okryć poszkodowanego kocem termicznym bądź częścią odzieży. Wspierajmy go psychicznie – mówmy do poszkodowanego, nawet jeśli jest nieprzytomny.

 

instruktor pierwszej pomocy PCK
Piotr Piórkowski

« wstecz