Udar mózgu - fibrynoliza

Doczekaliśmy się w naszym powiecie nowoczesnego szpitala. Czas na poszerzenie gamy świadczeń zdrowotnych. Od przyszłego miesiąca (maj 2016 roku) w Szpitalu Powiatowym we Wrześni będzie możliwe nowoczesne leczenie fibrynolityczne w udarze mózgu.

Liczba udarów ze względu na starzejące się społeczeństwo systematycznie rośnie. W chwili obecnej rocznie w naszym szpitalu leczonych jest prawie 200 pacjentów rocznie. To dużo. Idea leczenia fibrynolitycznego polega w skrócie na podaniu leku rozpuszczającego skrzeplinę w tętnicy, która doprowadziła do niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego.

Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie i prowadzenie takiego leczenia wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i doświadczenia. Szpital wrzesiński ze względu na przyjęte rozwiązania i doświadczoną kadrę jest bardzo dobrym miejscem na wdrożenie takiego leczenia. Bliskość SOR-u, tomografii komputerowej, łóżek monitorowanych, oddziału udarowego i rehabilitacji stwarza pacjentom szansę na wdrożenie kompleksowego, nowoczesnego leczenia. Zastosowanie fibrynolizy musi się odbyć odpowiednio szybko, w tak zwanym oknie terapeutycznym.

Dlatego ważna jest organizacja. Niestety w chwili obecnej leczenie fibrynolityczne w placówce wrzesińskiej dostępne jest w dni robocze w godzinach porannych. Pacjenci, którzy mają „pecha” i chorują w dni wolne oraz popołudniu i w nocy, muszą być przekierowani do jednego ze szpitali okolicznych. Z przyczyn oczywistych powoduje to opóźnienie leczenia i pogarsza rokowanie.

Na początku łańcucha zdarzeń, których efektem jest fibrynoliza, jest zgłoszenie faktu choroby. Zwykle takie zgłoszenia kierowane są do pogotowia. Przypomnę najistotniejsze objawy, które powinny wzbudzić niepokój i być przyczyną wezwania karetki. Do klasycznych objawów należą – osłabienie siły mięśniowej (połowiczy paraliż), opadanie kącika ust (jak po znieczuleniu u dentysty), zaburzenia mowy – zarówno trudności w wypowiadaniu słów, jak i rozumieniu mowy, zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie.

Oczywiście nie wszyscy pacjenci mogą być leczeni fibrynolitycznie. O tym decyduje lekarz neurolog z odpowiednim doświadczeniem. Pozostali pacjenci leczeni są klasycznie. Również dla tych chorych istotne jest, aby wdrożyć leczenie szybko.

lek. Sebastian Nowicki
 wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz