Badania dodatkowe

Wielokrotnie spotykałem pacjentów, którzy regularnie co roku wykonują badania laboratoryjne, aby upewnić się, że są zdrowi. Czy taki postępowanie ma sens? Przewrotnie stwierdzę, że i tak, i nie.

Każde badanie dodatkowe powinno być interpretowane w oparciu o stan kliniczny pacjenta. Studenci medycyny w trakcie edukacji uczeni są, że w kwestii rozpoznania 70% sukcesu to wywiady lekarskie, 20% badanie przedmiotowe pacjenta, a jedynie 10 % badania dodatkowe.

Są jednak sytuacje, kiedy wykonywanie badań dodatkowych u osób bez jakichkolwiek objawów ma sens. Niektóre choroby rozwijają się przez wiele lat nie dając żadnych objawów klinicznych.

Do klasycznych przykładów badań, które warto wykonać, należy badania glukozy na czczo czy badanie ogólne moczu. Powstaje pytanie, kiedy i jakie badania warto wykonać. Tradycyjnie odsyłam państwa do lekarza rodzinnego, który w naszym systemie opieki zdrowotnej niejako winien prowadzić pacjenta za rękę po labiryncie systemu opieki zdrowotnej. Niektóre laboratoria mają przygotowane pakiety badań dostosowane do płci i wieku zainteresowanych pacjentów.

Takie badania nigdy jednak nie opiszą naszego stanu zdrowia na 100%. Należy mieć tego świadomość.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie badań laboratoryjnych. Sam fakt wykonywania takowych pobudza do myślenia o zdrowiu jako pewnej wartości. Dbajmy o zdrowie nie tylko sprawdzając poziom cholesterolu we krwi, ale także poprzez prozdrowotne zachowania.

lek. Sebastian Nowicki 
wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz