Zmęczenie

Zmęczenie jest objawem chorobowym często zgłaszanym podczas wizyt lekarskich. Jest to objaw ogólny, mało charakterystyczny, który rozpatrywany pojedynczo nie ma dużej wartości diagnostycznej. Dopiero w połączeniu ze szczegółowymi wywiadami lekarskimi i badaniem przedmiotowym może mieć znaczenie. Nie zawsze poczucie zmęczenia musi oznaczać chorobę. Może być po prostu objawem przepracowania lub niewyspania. W dzisiejszych czasach, przy obecnym tempie życia trudno znaleźć osobę aktywną zawodowo, która nie jest zmęczona. O małym stopniu swoistości zmęczenia jako objawu chorobowego świadczy fakt, że spotykamy go praktycznie we wszystkich rozdziałach podręczników medycznych. Nie sposób wymienić wszystkich chorób związanych z tym objawem. Warto natomiast wiedzieć, kiedy nie wolno go bagatelizować, bowiem wiele chorób rozwija się w sposób podstępny, przez wiele miesięcy nie dając innych sygnałów alarmowych. Do lekarza należy udać się wówczas, gdy uczucie zmęczenia trwa długo, powiedzmy: kilka tygodni i przybiera na sile. Istotne znaczenie mają inne objawy towarzyszące takie jak duszność, chudnięcie, stany podgorączkowe, dolegliwości bólowe – w połączeniu z uczuciem zmęczenia wymagają dalszej diagnostyki.

lek. Sebastian Nowicki - Wiceprezes Szpitala 
Powiatowego we Wrześni

« wstecz