Rok 2014

Przełom 2013 i 2014 w obszarze świadczenia usług medycznych był dość spokojny.

Umowy z NFZ na kolejny rok zostały na czas przedłużone. Rodzaj świadczeń w poszczególnych jednostkach jest w zasadzie odzwierciedleniem umów z lat poprzednich. Dla przypomnienia – nadal funkcjonują w szpitalu wrzesińskim te same oddziały i poradnie. Będzie można wykonać w trybie ambulatoryjnym gastroskopię (badanie żołądka), jednak wciąż nie będzie możliwe w ramach umowy z NFZ wykonanie kolonoskopii (badanie jelita grubego). Ewentualne zmiany mogą dotyczyć Pomocy Doraźnej. Właśnie trwa konkurs na ten rodzaj świadczeń. Szpital złożył ofertę i oczekuje na rozstrzygnięcia. Niewiadomą pozostają ewentualne pomysły ministerstwa zmierzające w kierunku skróceniu kolejek. O istotnych zmianach uregulowań systemowych będę w miarę możliwości informował w kolejnych tekstach.

lek. Sebastian Nowicki - Wiceprezes Szpitala 
Powiatowego we Wrześni

  • zdjęcie

« wstecz