Kolejki

Kilka tygodni temu byliśmy świadkami publicznego nakazu wydanego ministrowi zdrowia przez premiera. Sprawa dotyczy skrócenia kolejek do leczenia. Jest to interesujące, gdyż na początku roku realizowane są zapisy do specjalistów.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy skrócenie kolejek jest w ogóle możliwe? Mówi się, że w resorcie rozpatrywane są różne metody administracyjne. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku posiadania skierowań do lekarzy specjalistów: okulisty i dermatologa. Inną zmiana rozliczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z kapitacyjnej na płacenie za poszczególne usługi. Na problem należy spojrzeć szerzej. Spoza granic naszego kraju regularnie docierają sygnały dotyczące zbyt długich kolejek. Oczekiwanie na świadczenia medyczne nie jest więc tylko utrapieniem polskich pacjentów. Długość kolejek zależy od dwóch czynników: liczby chętnych i możliwości systemu opieki zdrowotnej. Ten drugi zależy od ilości pieniędzy przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Wielkość środków przeznaczonych w kraju na leczenie jest pochodną kondycji gospodarki. Drobne korekty nie rozwiążą problemu. Herbata nie staje się słodsza od mieszania, tylko od ilości cukru. Wydaje się, że aktualnie nie ma woli zwiększenia składki zdrowotnej. Czy kolejki w 2014 roku ulegną skróceniu? Zobaczymy. Ministrowi wyznaczono czas do wiosny.

 

lek. Sebastian Nowicki - Wiceprezes Szpitala
Powiatowego we Wrześni

  • zdjęcie

« wstecz