Kompleksowość

Kompleksowość to słowo coraz częściej pojawiające się w dyskusjach o opiece zdrowotnej w Polsce.

W naszym kraju istnieją obok siebie duże obszary o różnych formach organizacji. Dla przykładu w Wielkopolsce i na Śląsku większość usług z zakresu specjalistyki i podstawowej opieki zdrowotnej świadczona jest przez prywatne podmioty. W centralnej i wschodniej Polsce dominuje układ dużych SPZOZÓW, które kontraktują usługi na wszystkie rodzaje usług – szpitalnictwo, podstawową opiekę zdrowotną, specjalistkę. Doświadczenia kilkunastu lat reformy pokazują, że poszatkowany rynek usług medycznych utrudnia pacjentom poruszanie się. Chorzy często zmuszeni są do korzystania z różnych szczebli opieki zdrowotnej. Oprócz problemów czysto medycznych, dochodzą problemy logistyczne – konieczność odnalezienia przychodni, rejestracje często do kilku różnych podmiotów. Z własnej praktyki lekarskiej wiem, że problemy organizacyjne często są trudniejsze do pokonania niż choroba. Czas pokaże, czy regulacje w kierunku kompleksowości będą miały charakter ogólnokrajowy.

W naszej skali lokalnej staramy się stworzyć warunki do leczenia kompleksowego. Od ponad roku przy szpitalu działa Poradnia Lekarza Rodzinnego. Z początkiem roku odzyskaliśmy pogotowie. Od 1 kwietnia 2012 tytułem cesji przejęliśmy świadczenie usług w zakresie poradni specjalistycznych: chirurgicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedycznej, kardiologicznej. Te poradnie funkcjonują w budynku starej przychodni na parterze . Osoby z trudnościami w poruszaniu mogą korzystać z windy. Chcę poinformować o kolejnych usługach medycznych powracających do naszego szpitala. Po kilkunastu miesiącach zmagań i wyjaśnień z NFZ odzyskaliśmy kontrakt na zabiegi okulistyczne w ramach chirurgii jednego dnia.

 

lek.Sebastian Nowicki - Wiceprezes Szpitala
Powiatowego we Wrześni

  • zdjęcie

« wstecz