Transgraniczna opieka medyczna

Wedle zasad panujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej towary i usługi mogą przemieszczać się bez granic. Opieka medyczna jest bardzo szczególną formą usługi.

Prawodawstwo unijne reguluje kwestie opieki medycznej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 roku. Jej przepisy zaczną obowiązywać w Polsce 25 października 2013 roku. Do tego czasu kraje członkowskie mają obowiązek przystosowania własnych uregulowań. Czy zatem będziemy mogli leczyć się w dowolnie wybranej placówce na terenia UE? Tak, ale... będą istotne ograniczenia.

Resort zdrowia nie ukrywa, że w systemie krajowej opieki zdrowotnej będzie o tyle mniej pieniędzy, ile zostanie wydane na refundację leczenia za granicą. Zatem na leczenie zagraniczne będzie nadal obowiązywała zgoda pisemna NFZ. Pacjent zostanie zobowiązany do opłacenia na miejcu pełnych kosztów leczenia i dopiero po powrocie może ubiegać się o refundację. NFZ zwróci tylko różnicę (do wysokości kosztów leczenia danego schorzenia w kraju). Po stronie chorego pozostaną również koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania w miejscu pobytu za granicą. Nowe regulacje będą obowiązywały obok EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) opisanej przeze mnie w poprzednim artykule. EKUZ dotyczy sytuacji nagłych, natomiast dyrektywa o transgranicznej opiece medycznej sytuacji hospitalizacji planowych.

 

lek.Sebastian Nowicki - Wiceprezes Szpitala
Powiatowego we Wrześni

  • zdjęcie

« wstecz