EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument wydawany przez NFZ, w formie podobny do karty kredytowej.

Potwierdza uprawnienia do świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia dla chorych za granicą w innych krajach UE.
Warto się zatem zaopatrzyć w ten dokument, planując podróż za granicę. EKUZ działa w nagłych zachorowaniach. Pacjent nim dysponujący finansowo i organizacyjnie powinien być traktowany jak rdzenny mieszkaniec danego kraju. Należy zaznaczyć, że w wielu krajach Unii Europejskiej przepisy zakładają częściową opłatę własną pacjenta.

Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydają oddziały wojewódzkie NFZ. Dla mieszkańców naszego województwa karty dostępne są w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 i Piekary 14/15. Karta wydawana jest bezpłatnie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wniosek należy pobrać ze stron internetowych NFZ i wydrukować. Po wypełnieniu można go przesłać pocztą lub zawieźć osobiście. Na wydanie karty czeka się około 2 tygodnie.

 

lek. Sebastian Nowicki

wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz