Skierowanie na badania

W procesie leczenia niekiedy konieczne jest skierowanie chorego do szpitala.

Oprócz skierowania, dokumentu potwierdzającego tożsamość należy przy przyjęciu przedstawić wyniki wykonanych badań dodatkowych. Kwestie, kto wykonuje jakie badania, regulują przepisy NFZ w części tzw. ogólnych warunków umów. Lekarz kierując do szpitala powinien dołączyć do skierowania wyniki badań dodatkowych będących w jego posiadaniu, które były niezbędne do postawienia rozpoznania wstępnego stanowiącego przyczynę skierowania. W przypadku zakwalifikowania do leczenia szpitalnego, a w szczególności leczenia planowego , szpital wykonuje niezbędne badania i konsultacje potrzebne w procesie leczenia szpitalnego.

Drugą kwestią budzącą wątpliwości są dokumenty, które chory powinien otrzymać przy wypisie ze szpitala. Świadczeniodawca (szpital) poza kartą informacyjną zobowiązany jest wydać choremu: skierowanie na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej, recepty i zlecenie na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.

lek. Sebastian Nowicki
wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz

Newsletter