Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej jest klasycznym objawem zawału serca i choroby niedokrwiennej serca. Jest to również jedna z częstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów podczas wizyt lekarskich.

Naturalne jest pytanie, w którym przypadku ból w klatce piersiowej może być objawem istotnego schorzenia? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością niepokoić powinny dodatkowe objawy, takie jak duszność, obfite poty, wymioty czy zaburzenia świadomości. Dolegliwości bólowe u chorych z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca zdarzają się stosunkowo często. W znakomitej większości wystarczającym postępowaniem jest zaprzestanie wysiłku i przyjęcie nitrogliceryny.

Ból w klatce piersiowej towarzyszący zawałowi serca jest zwykle silny, rozpierający, trwa dłużej niż 30 minut i nie ustępuje po zastosowaniu nitrogliceryny. W przypadku takich dolegliwości natychmiast należy skorzystać z pomocy lekarskiej. Nie zawsze objawy mają charakter jednoznaczny. Niekiedy w celu ustalenia rozpoznania chorzy muszą wykonać dodatkowe badania w warunkach pomocy doraźnej lub hospitalizacji.

lek. Sebastian Nowicki
wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz