Zawał serca

Choroby serca – w tym zawały, są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. W ostatnich latach dokonuje się stały postęp w leczeniu tej grupy chorób. Zdecydowanie wzrosła dostępność nowoczesnych metod leczenia inwazynego.

Dla naszego powiatu najbliższa pracownia hemodynamiki, w której wykonuje się zabiegi koronarografii, znajduje się w Gnieźnie. Od kilku lat ściśle współpracujemy z tą pracownią w zakresie opieki nad chorymi z ostrymi zespołami wieńcowymi. Bliskość to tutaj atut, gdyż rokowanie jest tym lepsze, im szybciej zastosuje się leczenie. Pragnę podkreślić, że istnieją ścisłe wskazania do pilnej koronarografii w zawale serca. Nie każdy chory jest dobrym kandydatem do leczenia inwazyjnego. Część z nich odnosi większą korzyść z tak zwanego leczenia zachowawczego, czyli farmakologicznego. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego odbywa się na podstawie oceny stanu klinicznego, badań dodatkowych – w szególności EKG, oraz tzw badań enzymatycznych (krwi).

Nie wszystkie zawały serca przebiegają w sposób książkowy, typowy. Pewne obserwowane odchylenia mogą pojawiać się z opóźnieniem bądź nie wystąpić wcale. Codzienną praktyką w diagnostyce ostrych schorzeń kardiologicznych jest powtarzanie seryjne badań EKG i krwi. Ma to na celu precyzyjne określenie stanu chorego i zaplanowanie właściwego leczenia leczenia. Nie powinien więc dziwić fakt, że część pacjentów jest leczona zachowawczo, część natychmiast kierowana do leczenia inwazyjnego, a część po pewnym okresie aktywnej obserwacji.

lek. Sebastian Nowicki
wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz