Pomoc doraźna

Tym razem kilka słów na temat pomocy doraźnej – czyli tzw. „wieczorynki”. Od 1 marca 2011 roku zmieniły się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej.

Nie ma rejonizacji związanej z przynależnością do konkretnej praktyki lekarza rodzinnego. W powiecie wrzesińskim pomoc doraźna w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej jest udzielana w szpitalu. Funkcjonuje tutaj układ dwóch lekarzy dyżurnych – jeden z lekarzy przyjmuje dzieci, drugi dorosłych. Jest to ukłon w kierunku małych pacjentów, gdyż NFZ nie nakłada obowiązku tworzenia wydzielonej nitki pediatrycznej.

Kiedy można korzystać z takiej formy opieki? Zasadniczo w dwóch przypadkach:

nagłego zachorowania
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Tyle mówią denifinicje. Pragnę zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, w każdym przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie – przybędzie szybciej oraz posiada siły i środki do udzielenia fachowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Po drugie, o tym, czy należy korzystać z pomocy doraźnej, decyduje nagłość zachorowania i pogorszenia stanu zdrowia. Nie można tutaj oczekiwać wypisania recepty na leki przyjmowane przewlekle, które akurat pechowo skończyły się w weekend. Nie należy tutaj leczyć schorzeń przewlekłych. Nie powinno się zgłaszać do pomocy doraźnej z dolegliwościami występującymi już od kilku dni.

Poniżej za stroną NFZ przytaczam przykłady schorzeń i dolegliwości, z którymi trzeba zgłaszać się do pomocy doraźnej:

zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
zatrzymanie stolca lub moczu,
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn, itp.,
zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

lek. Sebastian Nowicki
wiceprezes Szpitala
Powiatowego we Wrześni

« wstecz