Gdzie się leczyć

Kończy się okres kontraktowania usług medycznych z NFZ na najbliższe lata. W porównaniu z poprzednim okresem w 2012 roku zaszły we wrzesińskim szpitalu pewne zmiany.

Mapa placówek medycznych świadczących usługi tworzona jest w toku postępowań konkursowych i w związku z tym co roku wygląda nieco inaczej. Skupię się na diagnostyce w naszym szpitalu. W tym roku nie zostały niestety zakontraktowane jak w latach poprzednich wszystkie badania endoskopowe przewodu pokarmowego – pomimo złożenia przez szpital oferty. Aktualnie nie będzie można w trybie ambulatoryjnym – to znaczy bez konieczności przyjęcia do szpitala – wykonać kolonoskopii (badanie jelita grubego). Nadal wykonywane będą ambulatoryjnie gastroskopie, czyli badanie żołądka. Badania takie są bezpłatne w ramach ubezpieczenia – na skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Nie oznacza to, że badania jelita grubego nie będą przeprowadzane w szpitalu wcale. Zostaną wykonywane dla pacjentów przyjętych do szpitala, o ile zaistnieją wskazania medyczne w toku hospitalizacji. W trybie ambulatoryjnym będzie można natomiast nadal wykonywać badania tomografii komputerowej – tutaj konieczne jest skierowanie od lekarza specjalisty. Trwa nadal kontraktowanie części usług z zakresu specjalistyki oraz tzw. chirurgii jednego dnia. W ciągu najbliższych tygodni wyjaśni się, czy będą jak dotychczas wykonywane w szpitalu operacje okulistyczne i zabiegi urologiczne.

Sebastian Nowicki
wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz