Realizacja nowych recept

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia apteka, która zawarła umowę z NFZ nie może odmówić realizacji recept z powodu braku informacji o stopniu odpłatności lub identyfikatora oddziału.

Jeśli brakuje informacji o odpłatności określonej w wykazie leków refundowanych, apteka powinna wydać w przypadku leku występującego w jednej odpłatności, stosując właściwą odpłatność, a w przypadku leku występującego w kilku odpłatnościach – za najwyższą odpłatnością określoną w wykazie. Gdy na blankiecie nie ma identyfikatora oddziału NFZ farmaceuta zobowiązany jest do weryfikacji uprawnień pacjenta. Przedstawiony dokument powinien poświadczać opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli pacjent nie ma przy sobie takiego dokumentu może złożyć pisemne oświadczenie.  Powinno ono zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia, nazwę odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ. Oświadczenie nie zdejmuje z pacjenta obowiązku przedstawienia w późniejszym terminie dokumentu ubezpieczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma prawa umieszczać na recepcie żadnych informacji dotyczących refundacji leku. Dane te mogą być umieszczone wyłącznie przez osobę uprawnioną (lekarza), a w przypadku ich niewpisania lub wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem - przez osobę wydającą lek.

Pacjent, któremu od 1 stycznia 2012 roku apteka odmówiła realizacji prawidłowo wystawionej recepty, powinien skontaktować się z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ:

pod numerami bezpłatnej infolinii 800-800-805 (tylko dla połączeń stacjonarnych)
 lub z całodobową informacją telefoniczną: Centrum Informacji Medycznej Tel-Med 194-94 (61-194-94 dla tel. kom.)

Oprac. na podstawie informacji z NFZ
lek. med. Krystyna Dudzińska
dyrektor Szpitala Powiatowego

« wstecz