Prawo wyboru lekarza

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia może dwa razy w ciągu roku zmienić wybranego wcześniej lekarza bez ponoszenia opłat.

Wyboru lub zmiany lekarza rodzinnego dokonuje się bezpośrednio w rejestracji gabinetu czy przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli decydujemy się na trzecią i następną zmianę lekarza w ciągu roku, to wnosimy opłatę w wysokości 80 zł na konto właściwego oddziału NFZ.

Potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego Narodowy Fundusz Zdrowia 19 grudnia poinformował, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- PESEL,
- nazwę instytucji, jaka zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
- nazwę oddziału wojewódzkiego NFZ, do jakiego pacjent został zgłoszony.

Należy pamiętać, że złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

lek. med. Krystyna Dudzińska
dyrektor Szpitala Powiatowego

« wstecz