Bezpieczny urlopBezpieczny urlop

Zaczynają się wakacje – dla wielu czas najdłuższego w roku wypoczynku. By letni wyjazd nie okazał się koszmarem, warto wcześniej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim należy zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W przypadku choroby dokumenty te gwarantują udzielenie pomocy medycznej. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z porady lekarza pierwszego kontaktu poza miejscem zamieszkania. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy skorzystać możez usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej. Od 1 marca nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie są związane z wyborem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarował się pacjent. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ma on prawo skorzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Każda przychodnia powinna umieścić w sposób widoczny informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej wraz z adresem i numerem telefonu. Dane te można znaleźć również na stronach internetowych Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W sytuacji nagłego i gwałtownego pogorszenia zdrowia trzeba niezwłocznie zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub na izbę przyjęć szpitala. Pacjenci po wstępnej diagnostyce i leczeniu kierowani są do innych oddziałów szpitalnych, placówek specjalistycznych lub leczenia w trybie ambulatoryjnym. Do oddziału ratunkowego można zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia. Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Jeżeli pacjent przebywający w szpitalu nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń powinien przedstawić go nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia lub 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami leczenia.

Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia pomocy.

źródło: Biuro Komunikacji Społecznej NFZ

Zaczynają się wakacje – dla wielu czas najdłuższego w roku wypoczynku. By letni wyjazd nie okazał się koszmarem, warto wcześniej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim należy zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W przypadku choroby dokumenty te gwarantują udzielenie pomocy medycznej. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z porady lekarza pierwszego kontaktu poza miejscem zamieszkania. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy skorzystać możez usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej. Od 1 marca nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie są związane z wyborem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarował się pacjent. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ma on prawo skorzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Każda przychodnia powinna umieścić w sposób widoczny informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej wraz z adresem i numerem telefonu. Dane te można znaleźć również na stronach internetowych Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W sytuacji nagłego i gwałtownego pogorszenia zdrowia trzeba niezwłocznie zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub na izbę przyjęć szpitala. Pacjenci po wstępnej diagnostyce i leczeniu kierowani są do innych oddziałów szpitalnych, placówek specjalistycznych lub leczenia w trybie ambulatoryjnym. Do oddziału ratunkowego można zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia. Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Jeżeli pacjent przebywający w szpitalu nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń powinien przedstawić go nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia lub 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami leczenia.

Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia pomocy.

źródło: Biuro Komunikacji Społecznej NFZ

« wstecz