Krwiodawstwo

„Nowa krew dla świata” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy. Hasło zwraca uwagę szczególnie na ludzi młodych, którzy odgrywają istotna rolę w honorowym krwiodawstwie.

Krew jest potrzebna codziennie, nie tylko ofiarom wypadków, ale także osobom cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.
Krew lub jej składniki może oddać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, ważąca ponad 50 kg. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne i wraz z badaniami trwa około godziny. Po przybyciu do punktu krwiodawstwa konieczne jest wypełnienie kwestionariusza dotyczącego m.in. przebytych chorób, operacji. Aby oddać krew konieczny jest dokument tożsamości. Ostatecznie do oddania krwi kwalifikuje lekarz po zapoznaniu się z informacjami z kwestionariusza i zbadaniu zgłaszającej się osoby. Każdy dawca, opuszczając punkt krwiodawstwa otrzymuje posiłek regeneracyjny. Na prośbę wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni lub w szkole.

Warto wiedzieć, że tylko 15% populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.

Najwięcej mieszkańców Polski posiada grupę A Rh+ (32%), 0 Rh+ (31%), znacznie rzadsze są grupy: B Rh+ (15%), AB Rh+ (7%) oraz ujemne: 0 Rh- (6%), A Rh- (6%), B Rh- (2%) oraz AB Rh- (1%).

Krew jest lekiem bezcennym, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie. Dlatego każdy krwiodawca może pomóc naszym pacjentom.

Punkt Krwiodawstwa w Szpitalu Powiatowym jest czynny od wtorku do piątku, rejestracja - od godz. 7.30 do godz. 10.00. Zapraszamy.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz