Stwardnienie rozsiane

27 maja obchodziliśmy po raz drugi Światowy Dzień Chorych na stwardnienie rozsiane (SM), chorobę dotyczącą komórek nerwowych. Proces chorobowy ma charakter rozsiany, występuje w różnych miejscach układu nerwowego i  uniemożliwia prawidłowe przekazywanie  impulsów nerwowych.

Choroba często przebiega w postaci rzutów (zaostrzeń objawów i długich okresów spokoju), dlatego w początkowej fazie może stwarzać trudności diagnostyczne. Pacjent zanim trafi do neurologa, często zgłasza się ze swoimi objawami do ortopedy, reumatologa.

Stwardnienie rozsiane dotyczy najczęściej osób młodych i może powodować wiele objawów; osłabienia mięśni, niedowłady, niezborność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwieraczy, co może objawiać się nietrzymaniem moczu.

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęściej występujących przyczyn trwałego inwalidztwa wśród młodych dorosłych, czyli osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, ale nie oznacza to, że zawsze musi do tego doprowadzić. Na tysiąc mieszkańców choruje od 30 do 100 osób. Ważne jest wczesne rozpoznanie i włączenie leczenia farmakologicznego. W Wielkopolsce jednym z ośrodków prowadzących kwalifikacje do leczenia farmakologicznego  i leczenie jest szpital MSWiA  w Poznaniu.

W leczeniu kompleksowym długofalowym istotne są metody ograniczania niepełnosprawności  na przykład dzięki fizjoterapii, rehabilitacji, terapii zajęciowej. Chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodziny wspiera Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, które jako organizacja pożytku publicznego dąży do poprawy jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, oraz zapewnienia dostępu do leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja w skuteczną terapię osób z SM jest bardzo ważna gdyż pozwala tym osobą na samodzielność, na utrzymanie się na rynku pracy.

We Wrześni od kilku lat działa koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przy ul. Wiśniowej 69, tel. 61 436 37 18.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz