Gdzie w nocy znaleźć lekarza?

Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali opieki medycznej. Gdzie szukać lekarza po 18.00 wieczorem? Do kogo się zwrócić, jeśli  poczujemy się w weekend źle – ale nie na tyle źle, żeby wzywać karetkę pogotowia?

Od 18.00 do 8.00 rano i przez całą dobę w dni ustawowo wolne od pracy pacjent może skorzystać z usług lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia realizowane są w dyżurnej przychodni – jednej dla pacjentów znajdujących się pod opieką różnych lekarzy POZ. Każdy pacjent powinien zawczasu dowiedzieć się w swojej przychodni, gdzie taka opieka jest sprawowana. Może skorzystać z niej, gdy nagle zachoruje, ale jego życie nie jest bezpośrednio zagrożone, nie grozi mu też znaczący uszczerbek na zdrowiu, zaś zastosowane domowe leki nie pomogły. Do przychodni o niestandardowej porze idziemy też wtedy, gdy oczekiwanie na jej otwarcie w godzinach normalnej pracy może znacząco pogorszyć stan naszego zdrowia.

Lekarz dyżurujący nocą i w święta w przychodni udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- telefonicznie,
- w domu pacjenta w przypadkach medycznie uzasadnionych.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia – mogą być one wykonywane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Nocna i świąteczna opieka lekarska jest bezpłatna i udzielana bez skierowania. Informacja o zasadach jej świadczenia musi być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Warto wcześniej sprawdzić, gdzie się udać w razie nagłej choroby.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

informacja na podstawie Vademecum 2010
(Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych)

« wstecz