Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ma on zwrócić uwagę na rosnącą w dużym tempie grupę ludzi w podeszłym wieku, dla których starość staje się barierą albo przyczyną lekceważenia przez otoczenie.

Od kilku lat kraje europejskie starają się budować „społeczeństwo dla ludzi w każdym wieku”. Starzejąca się zbiorowość wymaga od młodych i starszych wzajemnego otwarcia, wrażliwości oraz szacunku dla potrzeb i oczekiwań różnych grup wiekowych. Dzięki ogólnemu postępowi, zwłaszcza medycyny, oraz propagowaniu dobrego stylu życia seniorzy dłużej cieszą się zdrowiem, mogą przez wiele lat być aktywni zawodowo i bardziej niezależni. Potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.

Osoby starsze od służby zdrowia powinny domagać się pomocy w utrzymaniu poziomu fizycznej, umysłowej i emocjonalnej aktywności, jak również zapobiegania chorobom lub opóźniania ich nadejścia. Niestety zdarza się, że w placówkach ochrony zdrowia starsi są traktowani pobłażliwie, czasem słyszy się nawet pozornie miłe zwroty w rodzaju „babciu, dziadku”. Byłam świadkiem, jak w takiej sytuacji zareagowała pewna starsza pani: „Takie zwracanie się do mnie jest oburzające i świadczy o braku szacunku, ja dla doktora czy pielęgniarki nie jestem babcią, tylko pacjentką, i proszę, aby zwracano się do mnie używając formy pani”. Nic dodać, nic ująć. Wiele mamy do zrobienia w sprawie szacunku dla ludzi – w każdym wieku. Pracownicy Szpitala Powiatowego starają się, aby nasza placówka była przyjazna seniorom.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz