Wielospecjalistyczne leczenie nowotworów

Zmiana stylu życia i postępy medycyny powodują, że żyjemy coraz dłużej. Ale coraz częściej spotykamy osoby z kilkoma schorzeniami jednocześnie. Coraz częściej także rozpoznawane są u pacjentów nowotwory – i niejednokrotnie choroba jest już zaawansowana. Stąd pilna potrzeba poprawy jakości życia oraz potrzeba nowego podejścia do leczenia niektórych chorób.

W naszym kraju leczenie wielu chorych jest rozproszone. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego o powodzeniu leczenia decyduje wczesne wykrycie choroby oraz strategia terapii, która dla pacjenta powinna być ustalona indywidualnie jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Zdaniem lekarzy onkologów nawet najlepiej wykonana operacja, która jest podstawą leczenia wielu nowotworów złośliwych, nie wystarczy, jeśli chory nie będzie objęty skojarzonym leczeniem. Polega ono na skoordynowaniu leczenia chirurgicznego z radioterapią i chemioterapią, a także z psychoterapią i rehabilitacją.

Onkolodzy podkreślają, że leczenie raka  jest wyjątkowo trudne, dlatego powinni się nim zajmować lekarze specjaliści przez cały okres leczenia, które często trwa wiele lat.

Szpital Powiatowy we Wrześni rozumie ideę interdyscyplinarnego leczenia chorób nowotworowych. Dlatego nawiązano współpracę z lekarzami specjalistami z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Lekarze specjaliści onkolodzy w zakresie chemioterapii, radioterapii, onkologii ogólnej już udzielają świadczeń zdrowotnych w poradni onkologicznej i konsultują pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Informacja i rejestracja do lekarzy specjalistów onkologów: tel. 61 437 05 87, 61 437 06 23.
lek. med. Krystyna Dudzińska
z-ca dyrektora ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz