Astma problemem naszych czasów

6 maja przypada Światowy Dzień Astmy. Choroba ta dotyka coraz szerszych grup społecznych. W ostatnich dwudziestu latach globalna liczba chorych podwoiła się i obecnie szacuje się, że jest ich ponad 300 mln. W Polsce to około 4 mln osób. Mamy więc do czynienia z poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym.

Astma to jeden z najczęstszych objawów alergii (obok kataru siennego, całorocznego nieżytu nosa, pokrzywki). Alergia jest spowodowana nieprawidłową (nadmierną) reakcją organizmu na pewne czynniki (alergeny). Ustalenie, co jest czynnikiem uczulającym, umożliwiają badania lekarskie potwierdzone badaniami laboratoryjnymi oraz testami alergicznymi. Najczęściej czynnikiem uczulającym wziewnym są roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, sierść zwierząt, zarodniki pleśni, pierze, wełna, pyły w miejscu pracy. Alergizująco mogą działać także substancje, które mają kontakt ze skórą (monety, metalowe guziki, zegarek, kosmetyki, biżuteria, a nawet telefon komórkowy). Uważa się, że wyjątkowym alergenem jest nikiel, często stosowany przez wytwórców biżuterii oraz producentów telefonów komórkowych.

Istnieje wiele hipotez tłumaczących powstawanie alergii. Niektórzy specjaliści wiążą przyrost zachorowań z postępem cywilizacyjnym. Współczesny człowiek coraz dłużej przebywa w pomieszczeniach zamkniętych, zbudowanych z syntetycznych materiałów, o sztucznym mikroklimacie. Choroby alergiczne wiążą się z wysokim standardem życia, są o wiele rzadsze w krajach nierozwiniętych. Alergia jest schorzeniem przewlekłym. Gdy objawy nasilają się, można je ograniczyć poprzez stosowanie leków i unikanie narażenia na czynniki uczulające.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na numer 999, z komórki na 999 lub 112. Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora: dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja), powód wezwania, kto potrzebuje pomocy, kto wzywa zespół ratownictwa medycznego. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz