Biegunki powodowane przez rotawirusy

Epidemiologię zakażeń wywoływanych przez rotawirusy charakteryzuje sezonowość, zachorowania występują znacznie częściej w miesiącach jesiennych, zimowych i wczesnowiosennych. W tym roku jest ich wyjątkowo dużo.

Rotawirusy to jeden z czynników wywołujących zapalenie żołądka i jelit u niemowląt i małych dzieci. Są najczęstszą przyczyną występowania u nich niebakteryjnych biegunek zakaźnych, ale chorują także dorośli. Do zakażenia dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną lub jej wydalinami (zanieczyszczone kałem ręce, powierzchnie czy przedmioty codziennego użytku), sprzyja temu nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, możliwe jest także zakażenie przez zanieczyszczoną żywność lub wodę.

Okres od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów choroby jest krótki i wynosi zwykle od kilku do 24 godzin. Zachorowania mogą mieć zróżnicowany przebieg, od łagodnego po ciężki. W przypadku zachorowań o przebiegu średnio nasilonym i ciężkim poza wodnistą biegunką z obecnością śluzu obserwuje się inne objawy – gorączka, wymioty oraz cechy odwodnienia organizmu. Choroba trwa zwykle od 4 do 10 dni. Szczególnie niebezpieczne są biegunki małych dzieci. Objawy ze strony układu pokarmowego szybko powodują utratę płynów i elektrolitów w organizmie i w efekcie doprowadzają do zaburzeń metabolicznych.
Leczenie zakażeń rotawirusowych ma charakter objawowy. Przy łagodnym przebiegu zazwyczaj wystarczy doustne uzupełnianie płynów. Bardzo ważne jest przestrzeganie diety, np. w postaci kleików z kaszy lub ryżu, małe dzieci z upośledzoną odpornością wymagają na ogół hospitalizacji i dożylnego podawania płynów i elektrolitów. U dorosłych przebieg jest często bezobjawowy.

Ryzyko zakażenia rotawirusami można zmniejszyć poprzez:
– bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia,
– szczepienie ochronne przeciwko rotawirusom (zalecane w Programie Szczepień Ochronnych dla dzieci w wieku od 6 do 24 tygodnia życia),
– przestrzeganie podstawowych zasad higieny przyrządzania posiłków,
– mycie i dezynfekcję powierzchni, z którymi stykała się chora osoba.

Oprac. na podstawie informacji
z Państwowej Inspekcji Sanitarnej

« wstecz

Newsletter