Urbanizacja a zdrowie

W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ustanowiło Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony 7 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie uwagi decydentów na problemy wpływające na zdrowie obywateli i całej populacji. Warto pamiętać, że nasze zdrowie jedynie w 7-10% zależy od działalności służby zdrowia, a w około 70% od stylu życia i środowiska, w którym żyjemy. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, poświęconego zagadnieniu urbanizacji i zdrowia, brzmi Człowiek i miasto.

W 2007 roku liczba ludności miejskiej na świecie przekroczyła po raz pierwszy w historii 50%. Zdaniem demografów do roku 2030 sześć na dziesięć osób będzie mieszkało w mieście. W roku 2050 wskaźnik ten sięgnie siedmiu osób. Przyrost ludności na obszarach miejskich oznacza wzrost tempa urbanizacji i zwielokrotnienie problemów związanych ze zdrowiem publicznym.

W związku z prognozami  demograficznymi można spodziewać się nowych wyzwań zdrowotnych. Problemami do rozwiązania są m.in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczba wypadków przy pracy, choroby niezakaźne i związane z tym ryzyko (palenie tytoniu, sposób odżywiania, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu), niebezpieczeństwo wybuchu epidemii (nieodpowiednia kanalizacja, usługi wywozu śmieci). Można przewidywać, że częściej będą występować gruźlica i HIV/AIDS. Gęstość zaludnienia i zatłoczone mieszkania z kolei sprzyjają narastaniu agresji i przemocy.

Dlatego społeczności lokalne stoją przed zadaniem budowania strategii zapobiegawczych: planowania przestrzeni miejskich, budownictwa, dostępu do usług socjalnych, warunków sanitarnych przyczyniających się do redukowania ogólnych zagrożeń dla zdrowia. Infrastruktura to nie wszystko, trzeba też przeciwdziałać wykluczeniu osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz