Zimowy urlop w krajach Unii Europejskiej

Sezon narciarski dla wielu Polaków jest okazją do wypoczynku również za granicą. Podczas uprawiania zimowych sportów zdarzają się wypadki i urazy. Warto przed wyjazdem sprawdzić, na jaką pomoc medyczną możemy liczyć w kraju, do którego się wybieramy.

Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw UE (lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do opieki zdrowotnej na takich zasadach, jak obywatele kraju, do którego się wybieramy. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów za udzielone świadczenia  medyczne.

Co zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną w państwach UE? W Oddziale Wojewódzkim NFZ należy złożyć osobiście albo przesłać faksem czy pocztą wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (dostępny na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz). Dołączyć do niego trzeba kserokopię dowodu ubezpieczenia oraz, w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia. Każdy otrzymuje osobną kartę. Jeśli w czasie pobytu za granicą pomoc medyczna okaże się niezbędna, będziemy dysponować potwierdzeniem prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Karta wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku na dwa miesiące (dla emerytów i rencistów – maksymalnie do 5 lat).

W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w  związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę i tych kwot NFZ nie zwraca. Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach (Austria, Francja, Czechy, Słowacja) jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, wiąże się z wyższymi opłatami. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie dodatkowe, obejmujące koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz