Zagrożenie wirusem grypy typu A (H1 N1)

Pod koniec kwietnia tego roku amerykańscy eksperci potwierdzili wystąpienie epidemii zachorowań na nową odmianę wirusa grypy typu A (H1N1) u mieszkańców Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych. Znamy już przypadki osób zakażonych w Polsce i w krajach sąsiednich.

Zdolność przenoszenia się wirusa z człowieka na człowieka stwarza poważne zagrożenie epidemiczne. Powstrzymanie rozprzestrzenienia się nowej odmiany wirusa grypy na inne kontynenty jest na obecnym etapie niemożliwe, jednak im wcześniej osoby chore będą izolowane i leczone, tym zasięg mniejszy epidemii.

Wirus odpowiedzialny za zakażenia ma w swoim materiale genetycznym elementy wirusa świńskiego, ptasiego i ludzkiego. Objawy zakażenia dotyczą głównie układu oddechowego z objawami towarzyszącymi w postaci gorączki, osłabienia, braku apetytu, kaszlu. W początkowej fazie mogą występować katar, bóle gardła, nudności, wymioty i biegunka. Choroba czasem przebiega bez powikłań, ale może też prowadzić do ostrej niewydolności oddechowej i potrzeby leczenia intensywnego, może również zakończyć się śmiercią. Atakuje częściej ludzi młodych i zdrowych dorosłych. Wirus może przenosić się poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami oraz chorymi ludźmi, natomiast do zakażenia nie dochodzi w wyniku spożycia przetworzonych produktów wieprzowych.

Jeśli osoba z wymienionymi objawami w ciągu ostatnich 10-14 dni przebywała lub miała kontakt z osobami, które przebywały w Ameryce Północnej albo ma związek zawodowy z hodowlą, transportem czy przetwórstwem importowanych świń, powinna zgłosić się do lekarza rodzinnego lub szpitala. Osoby bezpośrednio kontaktujące się z wirusem objęte zostaną nadzorem kliniczno-epidemiologicznym.

W Polsce prowadzony jest nadzór i na bieżąco monitoruje się sytuację epidemiologiczną. Aby zminimalizować zagrożenia w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznanym zachorowaniem na grypę wywołaną przez wirusa A/H1N1, wdrożono odpowiednie procedury w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz