Nowa metoda znieczulenia na wrzesińskiej porodówce

Od wielu lat w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, na salach porodowych stosowany jest gaz medyczny entonox. Uważa się, że może być on alternatywą dla tradycyjnych metod znieczulenia rodzących.

Oddział położniczo-ginekologiczny z blokiem porodowym wrzesińskiego Szpitala Powiatowego od niedawna dysponuje nowym środkiem przeciwbólowym, służącym do zmniejszania bólu odczuwanego przez kobiety rodzące podczas porodu, czyli etonoxem. To gotowa do natychmiastowego użycia mieszanka gazów o składzie 50% podtlenku azotu i 50% tlenu, tzw. gazu rozweselającego.

Etonox ma silne działanie przeciwbólowe, uspokajające i przeciwlękowe. Rodząca kobieta poprzez ustnik sama dozuje sobie dawkę wdychanego gazu według własnych potrzeb i tak długo, jak uzna za konieczne. Entonox wydaje się idealnym środkiem do uśmierzania bólu w czasie porodu. Nie wymaga szczególnego nadzoru i jest bezpieczny dla matki i dziecka. Nie wpływa na czas porodu (nie przedłuża go), za to podnosi próg bólu, dzięki czemu jest on mniej odczuwalny, matka czuje się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Prosty w zastosowaniu przeciwbólowy środek w połączeniu z możliwością towarzyszenia rodzącej osoby jej najbliższej sprawiają, że poród staje się łatwiejszym doświadczeniem.

Oprac. we współpracy
 z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego
Krystyna Dudzińska

« wstecz