Jak leczyć się w UE podczas ferii zimowych?

Przed wyjazdem turystycznym do innego państwa Unii Europejskiej należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli kraju Unii, w którym aktualnie się przebywa.

Jeśli planujemy taki wyjazd, to najlepiej złożyć wniosek o przyznanie karty tuż po rozpoczęciu nowego roku. Od 1 stycznia taki wniosek składamy w dowolnym oddziale NFZ (do tej pory było to możliwe w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej NFZ i tą samą drogą wysłać (www.nfz.gov.pl). Zachowany został obowiązek osobistego odbioru karty. Będzie ona przyznawana na pół roku. Emeryci EKUZ otrzymają na pięć lat.

Prawo do otrzymania karty mają wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ oraz członkowie rodziny takiej osoby. Np. jeśli wyjeżdża rodzina trzyosobowa, to każda osoba otrzyma własną, odrębną kartę EKUZ.

W niektórych krajach UE są pobierane drobne opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego. I te musimy opłacić z własnych środków. Należy zatem zbierać wszystkie rachunki i faktury, które potwierdzą poniesione wydatki. Po powrocie do kraju można na ich podstawie dochodzić refundacji.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyrektora ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz