Poradnik pacjenta

Organizm ludzki nie jest doskonały i zdarza się, że odmawia posłuszeństwa w czasie najmniej do tego odpowiednim. W związku z oddaniem do użytku nowego szpitala uległa zmianie organizacja świadczenia usług w zakresie pomocy doraźnej. Pozwolę sobie na omówienie tego tematu w tym miejscu.

W przypadku nagłego zachorowania wszyscy pacjenci mogą korzystać
z pomocy medycznej na trzy sposoby.
 
Pierwszy to wezwanie pogotowia. Należy wykręcić numer 112 lub 999 i uzyskać połączenie z dyspozytorem medycznym. Numer 999 jest numerem bezpośrednim i szybciej łączymy się z dyspozytorem medycznym. To istotne , gdy liczą się sekundy. Dyspozytor medyczny po zebraniu wywiadu decyduje, czy wysłać do chorego zespół ratownictwa medycznego. Podejmuje też decyzję, jaki wysłać zespół. Występują tutaj dwie możliwości – zespół P (podstawowy) i zespół S (specjalistyczny) z lekarzem. Co do zasady, z pomocy pogotowia należy korzystać w sytuacjach najbardziej poważnych zachorowań.
Dla przykładu wymienię tutaj wypadki, nagłe zatrzymanie krążenia, utraty przytomności, silne bóle w klatce piersiowej.
 
Drugi i trzeci sposób uzyskania pomocy w przypadku nagłego zachorowania to SOR i Pomoc doraźna – nazywana przez niektórych pieszczotliwie wieczorynką. Przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia ściśle rozgraniczają, kiedy pacjent powinien trafić na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a kiedy na pomoc doraźną. Obie definicje są dość skomplikowane i nawet dla doświadczonej merytorycznej osoby podjęcie decyzji, czy pacjenta zakwalifikować do SOR czy do Pomocy doraźnej, może być trudne. Od kilku tygodni w naszym szpitalu
Pomoc doraźna znajduje się w bezpośredniej bliskości SOR. Wszystko
po to aby pacjent, gdy wymaga tego sytuacja, nie musiał się zastanawiać, gdzie i do kogo ma się zgłosić. W razie nagłej potrzeby należy zgłosić się do nowej części szpitala – jedyne wejście od strony przychodni – duże szklane drzwi. Dla ułatwienia drzwi są wyraźnie oznakowane. Po wejściu do szpitala wchodzimy do holu, w którym za pulpitem oczekują pracownicy szpitala. Warto zabrać ze sobą dowód osobisty – ułatwi to rejestrację i potwierdzenie ubezpieczenia uprawniającego do bezpłatnych świadczeń. W świadczenie usług na jednej zmianie w zależności od pory zaangażowanych jest kilkanaście osób. Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki, pracownicy służb pomocniczych. Proszę pamiętać, że co do zasady pomoc doraźna nie jest planowana. Może się zdarzyć, że po zarejestrowaniu pacjent zostanie poproszony o oczekiwanie na wizytę.
 
Pierwszeństwo mają pacjenci, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej interwencji. O tym decydują pracownicy merytoryczni. Korzystając z usług w ramach pomocy doraźnej należy także liczyć się z faktem, że niekiedy lekarz zdecyduje o konieczności wykonania badań dodatkowych, podaniu leków czy obserwacji w warunkach monitorowania.
 
Może się zdarzyć , że usługa medyczna w ramach pomocy doraźnej
potrwa kilka lub kilkanaście godzin.
 
lek. Sebastian Nowicki
wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

« wstecz