Gdzie po pomoc w nagłym przypadku?

1 marca zmieniły się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Do tej pory placówkę udzielającą pomocy wskazywał lekarz rodzinny, u którego leczyliśmy się na co dzień. Teraz to pacjent wybiera, gdzie skorzysta z pomocy doraźnej. W powiecie będzie ją świadczyć szpital powiatowy.

Jak informuje Krystyna Dudzińska, z-ca dyrektora szpitala powiatowego ds. medycznych: – Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, a całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W obowiązującym od 1 marca nowym systemie pacjent będzie mógł skorzystać z pomocy doraźnej niezależnie od tego, u którego lekarza rodzinnego się leczy. Czyli nie obowiązuje rejonizacja. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

 • Karetka pogotowia

W Wielkopolsce mocno okrojono liczbę placówek świadczących pomoc doraźną. W powiecie wrzesińskim praktycznie nic się nie zmieni. Od kilku lat za nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską dla lekarzy rodzinnych działających na terenie powiatu odpowiada szpital.

Nowością jest dodanie do dotychczasowego zakresu świadczonych przez szpital usług wyjazdowej nocnej i świątecznej pomocy pielęgniarskiej. Jak tłumaczy prezes Zbyszko Przybylski: – Nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc pielęgniarska zakontraktowana z nami przez NFZ nie działa oczywiście tak, jak funkcjonujące w każdej gminie zespoły pielęgniarek środowiskowych. Mają one podpisane indywidualne kontrakty z NFZ-tem na świadczenie usług pielęgniarskich w środowisku. Obecnie w godzinach nocnych i świątecznych niezbędne usługi dla całego powiatu zabezpieczać będzie jeden zespół z siedzibą przy szpitalu powiatowym we Wrześni. Przybylski pytany, czy poszerzenie usługi pielęgniarskiej o wyjazdową opiekę nocną i świąteczną jest dobrym rozwiązaniem, mówi: – Będziemy monitorować i obserwować, jak nowa organizacja wprowadzona przez NFZ wpłynie na realizację usług pielęgniarskich w środowisku. Wiele razy na początku wydawało nam się, że będzie gorzej, a praktyka tego nie potwierdziła.

Jak przypomina NFZ, pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn, itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

(ami)

 

W POWIECIE WRZESIŃSKIM DYŻURUJĄCY LEKARZ UDZIELA PORAD JAK DOTYCHCZAS:

- ambulatoryjnie – przy ul. Słowackiego 2 w budynku szpitala
- telefonicznie

* internista - 508 313 126
* pediatra - 508 313 078

- w sytuacjach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Zabiegi pielęgniarskie zlecone w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Zgłoszenia pod numerem:
- pielęgniarka - 510 318 970

W ramach nocnej i świątecznej  opieki lekarskiej nie można uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

« wstecz

Newsletter