Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • Logotypy projektu

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Termin realizacji projektu: 09.04.2020 r. – 09.10.2020 r.

Grantobiorcą projektu jest Powiat Wrzesiński

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Celem projektu jest zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli, takiego jak komputery, laptopy, tablety, oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostęp do Internetu lub inne akcesoria.

« wstecz

Newsletter