Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • EFRR_Samorzad_kolor-PL

W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 798.661,87. Całkowita wartość projektu 939.602,20 .

Okres realizacji projektu od 21.10.2019 r. do 31.03.2022r.

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności świadczenia usług publicznych przez służby geodezyjno-kartograficzne Powiatu Wrzesińskiego oraz szersze zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Efektami rzeczowymi projektu będą:

- mapa numeryczna GESUT dla jednostki ewidencyjnej miasta Września,

- operat opisowo-kartograficznego z modernizacji EGiB dla 18 obrębów położonych

  w Gminie Miłosław – założenie kartotek budynków,

- aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych,

- aplikacja internetowa przeznaczona do składania i obsługi wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej,

- moduły systemu informatycznego przeznaczone do: a) aktualizacji baz danych za pomocą narzędzia dla Wykonawców, b) automatycznego generowania plików GML zasilających Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, c) administrowania systemem,

- 5 zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego

  z oprogramowaniem biurowym, monitora LCD oraz zasilacza UPS.

Ostatecznymi odbiorcami korzystającymi z produktów projektu będą wszelkie osoby  oraz podmioty zainteresowane korzystaniem z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

« wstecz

Newsletter