Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • baner projektu

8 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Powiat Wrzesiński pozyskał  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 701 147,34 zł. Całkowita wartość projektu 5 299 325,81 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa wielkopolskiego poprzez racjonalizację gospodarowania energią w regionie. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Leśnej 10 oraz ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Termomodernizacja budynku przewiduje:

 • kompleksową modernizację instalacji C.O., wiążąca się z koniecznością zmiany systemu grzewczego, na instalację zasilaną pompą ciepła solanka/woda (która wykorzystywana będzie również na potrzeby przygotowania C.W.U.), 
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego,
 • wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymianę stolarki okiennej PCV na nową,
 • ocieplenie ściany wewnętrznej (ściany w łączniku), 
 • ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
 • wymianę stolarki drzwiowej PCV,
 • montaż instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 • wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto, w zakres projektu wchodzą zadania związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku - przebudową układu funkcjonalno-użytkowego budynku, w tym:

 • nowy podział i remont pomieszczeń,
 • wykonanie dodatkowych bloków sanitarnych,
 • przebudowa istniejącej ewakuacyjnej klatki schodowej,
 • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 • wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych.

Odbiorcami projektu będą docelowi użytkownicy budynku, tj. uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, osoby korzystające z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz osoby zatrudnione w poradni.

 

« wstecz

Newsletter