Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • baner projektu

16 marca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie, modernizacja, i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”

Powiat Wrzesiński pozyskał  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 731 026,13 zł. Całkowita wartość projektu 2 044 294,44 .

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie e-usługi publicznej polegającej na umożliwieniu zamawiania i udostępniania materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania w ich ramach odpowiedniego materiału metodą elektroniczną w sposób w pełni zautomatyzowany.

Projekt zrealizowany zostanie w ramach 5 zadań:

Zadanie 1 – Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu - studium wykonalności

Zadanie 2 – Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opracowanie bazy ewidencyjnej mapy numerycznej dla 9 obrębów Gminy Pyzdry, bazy numerycznej mapy zasadniczej (bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT) dla 30 obrębów Gminy Września oraz zeskanowanie i dołączenie do bazy mapy numerycznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Gmin Pyzdry i Września

Zadanie 3 – Utworzenie odpowiednich zasobów informatycznych i sprzętowych:

- Serwer wraz z systemem operacyjnym – 2 szt. 

- Baza danych (SQL) – 2 szt. 

- Licencje do bazy danych (30 użytkowników)  

- Macierz (z 13 dyskami do macierzy) – 1 szt. 

- Zestawy komputerowe – 5 szt. 

- Skanery (sieciowe) – 2 szt. 

- Klucze do Geo-Info – 5 szt. 

- Aplikacja przeznaczona do sprzedaży map przez Internet 

- Konwersja danych w ramach aplikacji Geo-Info do poszczególnych baz w ramach ww. aplikacji

- Systemy operacyjne Windows Server w najnowszej wersji do maszyn wirtualnych – 3 szt.

Zadanie 4 – Usługi weryfikacji – kontrola prac geodezyjnych

Zadanie 5 - Promocja projektu

 

« wstecz

Newsletter