Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • baner projektu

10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Powiat Wrzesiński pozyskał  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 45.009.143,23 zł. Całkowita wartość projektu 47.384.675,39 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w powiecie wrzesińskim, a jego realizacja jest uzasadniona wzrostem liczby absolwentów szkół, prognozowanym wzrostem zainteresowania kształceniem na kierunkach zawodowych i politechnicznych. 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (PCEZ), poprzez budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Centrum służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, dokształcania osób młodocianych i ustawicznego kształcenia osób dorosłych w zawodach bezpośrednio powiązanych, w szczególności z branżą motoryzacyjną. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii składać się będzie z ok. 50 pomieszczeń (na powierzchni 4691,96m2), zarówno szkoleniowych, biurowych, jak i socjalnych.

Odbiorców projektu podzielono na 3 grupy:

  • uczniowie szkół zawodowych powiatu wrzesińskiego i województwa wielkopolskiego, odbywający praktyczną naukę zawodu w ramach przedmiotów szkolnych,
  • pracujące osoby dorosłe, korzystające z obiektu w zakresie kształcenia zawodowego, ustawicznego w formach pozaszkolnych,
  • szkolenia zawodowe osób bezrobotnych (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Ze względu na zaawansowanie technologiczne nowych pracowni z obiektu korzystać będą nie tylko osoby z powiatu wrzesińskiego, ale również osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie całego województwa wielkopolskiego. Obiekt przyczyni się również do wzmocnienia gospodarki regionu, ze względu na umożliwienie przedsiębiorcom kształcenia zawodowego pracowników. Obiekt będzie również wykorzystywany do szkolenia kadry pedagogicznej. Nauczyciele będą mogli poznać najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne oraz aparaturę szkoleniową, niezbędną do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu.

 

« wstecz

Newsletter