Europejski Fundusz Społeczny

  • EFS_Samorzad_kolor

Dnia 21 listopada 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 655 uczniów (141 K i 514 M) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz 225 uczniów (65 K i 160 M) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez podniesienie ich kompetencji oraz nabycie nowych kwalifikacji do 29.11.2022 r. 

 

Projekt obejmuje kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwojowym i branżach strategicznych dla regionu, a także inne kierunki kształcenia zgodnie diagnozą szkół i placówkach objętych wsparciem w projekcie.

 

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 29.11.2022 r.

Wartość projektu: 2 502 778,49 zł 

Dofinansowanie: 2 252 500,63 zł (90%)

Wkład własny: rzeczowy  (203 677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46 600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli)

 

Projekt przewiduje następujące zadania: 

1. Praktyki i staże u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla uczniów z ZSP

2. Staże u pracodawców z WSSE dla uczniów z ZSZ nr 2 

3. Studia podyplomowe dla z ZSP oraz ZSZ nr 2 

4. Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSP 

5. Szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli ZSP oraz PCEZ

6. Studia podyplomowe dla nauczycieli PCEZ

7. Wyposażenie pracowni szkolnych w ZSP oraz ZSZ nr 2

8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ZSP oraz ZSZ nr 2 

9. Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla ucz. ZSP oraz ZSZ nr 2 

10. Kursy specjalistyczne umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów ZSP oraz ZSZ nr 2 

11. Współpraca ZSP oraz ZSZ nr 2 we Wrześni z uczelniami wyższymi.

« wstecz

Newsletter