Krótka historia zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni

W 1818 r. Września stała się stolicą tzw. powiatu nowo-pyzdrskiego. Pierwsza siedziba landrata (starosty) znajdowała się w budynkach zarządu dominialnego dóbr rycerskich Września na Opieszynie. Latem 1819 r. zamieniono nazwy z powiatu nowo-pyzdrskiego na powiat wrzesiński.

  • Przy ul. Chopina 10
    Przy ul. Chopina 10

Dotychczasowe pomieszczenia zarządu dominialnego okazały się zbyt ciasne. Władze powiatowe postanowiły wznieść własny budynek landratury. W 1850 r. zakupiono od parafii wrzesińskiej część terenu dawnego cmentarza szpitalnego Świętego Ducha przy ulicy Św. Ducha (dziś Chopina) i Ewangelickiej (3 Maja). Nie znamy dokładnej daty powstania budynku starostwa. Nastąpiło to prawdopodobnie w latach 60. XIX w. W 1912-1913 r. budynek landratury przebudowano ze Środków przeznaczonych wcześniej na budowę we Wrześni nowego szpitala.

Obok budynku władz powiatowych w 1913-1914 r. pobudowano willę dla starosty powiatowego (dziś budynek gminy, m.in. USC).

Główne wejście do starostwa znajdowało się od ul. Ewangelickiej (3 Maja). Obok wejścia znajdował się balkon z czterema jońskimi kolumnami zwieńczony trójkonnym tympanonem.

Ściany ubogacone były licznymi boniami, gzymsami i pilastrami. Budynek od ulicy otoczony był metalowym, kutym parkanem z murowanymi słupkami.

W 1939 r. po remoncie budynku zubożono jego wielość form architektonicznych. Zlikwidowano kolumny z tympanonem, uproszczono gzymsy nadokienne i pilastry. Rozebrano parkan otaczający starostwo.

W 1962 r. pobudowano łącznik pomiędzy budynkiem starostwa a dawną willą starosty tworząc jeden kompleks budynku urzędu (Chopina 9 i 10).

Sebastian Mazurkiewicz

« wstecz

Newsletter