Historia współpracy

Początki kontaktów sięgają czerwca 2002 roku, kiedy do Starostwa Powiatowego we Wrześni przybyli przedstawiciele rejonu Smolewicze, którzy byli zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym powiatem. Ich pobyt związany był z kontaktami handlowymi firmy AGROPOL z Sokołowa z firmami z terenu rejonu smolewickiego. Efektem spotkania było zaproszenie przedstawicieli wrzesińskiego starostwa do odwiedzenia Smolewicz oraz podjęcie przez Radę Powiatu we Wrześni uchwały o nawiązaniu współpracy partnerskiej z powiatem Smolewicze (Uchwała Nr 241 / XLI / 2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2002 r.).

Wizyta delegacji powiatu wrzesińskiego w Smolewiczach, podczas której podpisano list intencyjny o dobrosąsiedzkiej współpracy, miała miejsce w październiku 2002 roku. Rewizyta przedstawicieli władz oraz przedsiębiorców z regionu Smolewicze nastąpiła w kwietniu 2003 roku. Zwieńczeniem prac nad ustanowieniem partnerstwa powiatów było podpisanie umowy o współpracy, które odbyło się we Wrześni w dniu 28.10.2003 r., a w Smolewiczach w dniu 11.12.2003 r. Umowa ta przewidywała m.in. wspieranie rozwoju kontaktów w dziedzinie gospodarczej, wymianę doświadczeń w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki oraz współpracę w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

Od 2003 do 2009 roku delegacje powiatu wrzesińskiego kilkukrotnie przebywały w partnerskim rejonie smolewickim. Okazją do zaproszenia były obchody Dni Miasta Smolewicze. Podczas uroczystości miały miejsce imprezy, konferencje, wystawy i spotkania z mieszkańcami, dzięki którym wrześnianie mieli możliwość zapoznania się z białoruską kulturą i tradycjami.

Współpraca między powiatem wrzesińskim a rejonem smolewickim, zainicjowana na gruncie kontaktów gospodarczych, zgodnie z warunkami określonymi w umowie partnerskiej w kolejnych latach objęła także dziedziny takie jak nauka, sport i kultura. Młodzież z rejonu Smolewicze uczestniczyła trzykrotnie w latach 2003, 2004 i 2007 w Międzynarodowym Turnieju Szachowym im. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego, organizowanym co roku w powiecie wrzesińskim w miejscowości Marzenin. Podczas rozgrywek szachowych grupy z Białorusi osiągały znaczące sukcesy. Natomiast w maju 2008 roku w powiecie wrzesińskim odbył się Międzynarodowy Plener Artystyczny, w którym wraz z polskimi twórcami wzięły udział dwie malarki z Białorusi. Artyści wspólnie malowali, wymieniali doświadczenia i przełamywali bariery kulturowe. Obrazy, które powstały podczas pleneru, zostały zaprezentowane na wernisażu poplenerowym, który odbył się w czerwcu w kościele poewangelickim w Miłosławiu. 

Od 2016 roku wzajemne kontakty ponownie się ożywiły. Delegacja ze Smolewicz co roku bierze udział w dożynkach powiatowych, po czym następują rewizyty: polscy przedstawiciele odwiedzają Białoruś. W 2017 roku na dożynkach w Pyzdrach wystąpił gość specjalny – zespół Plisa ze Smolewicz, który przyjechał wraz z białoruskimi samorządowcami. Trzyosobowa delegacja z powiatu wrzesińskiego przebywała w dniach 14-17 września 2017 w partnerskim Rejonie Smolewicze na Białorusi.

Trwają rozmowy nad nowymi kierunkami współpracy. 

Więcej informacji o wspólnych projektach powiatu wrzesińskiego i rejonu smolewickiego w poniższej prezentacji.

 
 

Do pobrania:

« wstecz

Newsletter