Charakterystyka powiatu

  • herb

ul. Sowietskaja 125
22 2210 Smolewicze

www.smolevichi.minsk-region.by/en/

Rejon (powiat) smolewicki został utworzony 17 lipca 1924 r., położony jest w centralnej części obwodu mińskiego. Stolica rejonu – miasto Smolewicze - znajduje się 35 km na północ od Mińska. Powierzchnia rejonu wynosi 1400 km2, liczba mieszkańców to ok. 45 tys. (w tym miasto Smolewicze – 14 tys. osób). Administracyjnie rejon dzieli się na jedną radę osiedlową i 11 wiejskich, na jego terenie znajduje się 190 miejscowości, samodzielne administracyjnie miasto Żodino i miasto Sokół, które jest przyporządkowane do rejonu mińskiego. Ogólna długość dróg – 490,6 km, w tym dróg krajowych 68,5 km, miejskich 422,1 km.

Rejon smolewicki o charakterze pagórkowato-równinnym znajduje się w granicach: na wschodzie – centralnej równiny, na zachodzie – Wyżyny Mińskiej. Przewyższenie: 170-200 m. n.p.m., najwyższe wzniesienie – 266 m. Średnia temperatura stycznia – 6,9°C, lipca 17,9°C. Średnia roczna ilość opadów – 645 mm. Rejon pokryty jest w 33% lasami, w głównej mierze sosnowymi. W rejonie smolewickim, wśród jezior i kompleksów leśnych, umiejscowionych jest wiele ośrodków wypoczynkowych, m.in.: smolewicki, dubrowski, pietrowicki. Przez rejon smolewicki przepływa rzeka Gajna z dopływami: Usiażą, Plissą, Uszą i Wołmą.

Podstawowe dane dotyczące gospodarki,usług medycznych, oświaty, kultury i sportu

Na terenie rejonu znajduje się wiele przedsiębiorstw, głównie z branży rolnej i przemysłowej, w tym m.in.: 9 kołchozów, 2 sowchozy, 37 gospodarstw farmerskich, 5 przedsiębiorstw rolnych, 15 przedsiębiorstw przemysłowych, 250 przedsiębiorstw prywatnych, 31 spółdzielni, 643 firm prywatnych.

Usługi medyczne na terenie rejonu świadczą m.in. szpital rejonowy, poliklinika, 8 ambulatoriów lekarskich, 11 ośrodków felczersko-akuszerskich, sanatorium „Zubrieniok”.

System edukacyjny tworzą: 22 szkoły podstawowe i średnie, 1 szkoła wieczorowa, 22 przedszkola, zespół szkół zawodowych.

Ośrodki kulturalne rejonu to: 65 instytucji kultury, 3 szkoły muzyczne, dom kultury, Muzeum Smoły i Rzemiosła, 8 amatorskich zespołów artystycznych.

Rejon smolewicki dysponuje rozbudowaną bazą sportową, m.in.: stadion, 24 sale sportowe, 10 strzelnic sportowych, 2 kompleksy sportowo-rekreacyjne.

(na podstawie informatora: Smolewicze i okolice)

« wstecz

Newsletter