Międzynarodowa współpraca seniorów

Ute Stockmann i Wilfried Meinecke, przedstawiciele stowarzyszenia seniorów z zaprzyjaźnionego powiatu Wolfenbüttel gościli w powiecie wrzesińskim w dniach 2-4 marca.

Głównym celem wizyty była wymiana pomysłów i informacji z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji skupiających osoby starsze w powiecie wrzesińskim. Spotkanie seniorów było wynikiem ustaleń, do jakich doszli w 2007 roku starostowie Dionizy Jaśniewicz i Jörg Röhmann. Ustalili oni, iż kontakty międzynarodowe warto ożywić i wyznaczyć nowe cele, związane z realizacją projektów tematycznych i współpracą organizacji pozarządowych. W taki sposób narodziło się kilka pomysłów, których owocem było utworzenie trzech grup współpracy polsko-niemieckiej działających na trzech różnych płaszczyznach. Urzeczywistnieniem pierwotnych założeń starostów jest choćby zorganizowany we wrześniu ub.r. polsko-niemiecki plener malarski „Nadwarciańskie pejzaże”. Powstałe w marcu ub.r. biuro współpracy młodzieżowej, również może pochwalić się rozpoczęciem współpracy z bliźniaczym biurem w Wolfenbüttel, z którym kontaktuje się co dwa tygodnie za pomocą łączy internetowych. Trzeci filar współpracy to właśnie grupa seniorów.

Poprzez realizację wspólnych projektów i pracę nad nimi bardzo szybko dochodzi do wzajemnego przenikania i poznawania zwyczajów i kultury obu powiatów – mówił Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński w drugim dniu wizyty. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bernard Baron, prezes Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, który chciałby nawiązać kontakt z podobnym związkiem w Niemczech, Gabriela Józwiak-Wurdek, przedstawicielka chóru Camerata, której pomysłem byłoby rozwijanie współpracy między chórami. Marianna Okoniewska przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów zapraszała do wymiany na płaszczyźnie turystycznej.

  • Międzynarodowa współpraca seniorów - spotkanie we Wrześni

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca historię współpracy

Podczas spotkania swoje pomysły przedstawił ks. Stanisław Dubiel, proboszcz parafii w Bardzie i Leszek Burzyński, prezes Klubu Twórczości Różnej „Cóś innego”. Ks. Dubiel chciałby nawiązać kontakt ze stowarzyszeniami katolickimi, natomiast L. Burzyński myśli o zorganizowaniu pleneru fotograficznego.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele młodzieżowego biura współpracy: Arkadiusz Gołębniak i Damian Walczak pod kuratelą Eugenii Potęgi, z Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. Czy będziecie działać tak długo, żebyście potem dołączyli do naszej grupy seniorów? – żartobliwie zapytał Wilfried Meinecke.

Nie zabrakło także członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Stanisława Chmielewskiego, Bogusława Rylskiego i Marii Łapawiec. Ponadto na spotkanie zaproszony został Falko Reichadt z Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie, który podzielił się informacjami dotyczącymi szkoleń w zakresie organizowania wymiany międzynarodowej.

W Wolfenbüttel większość stowarzyszeń zrzesza się, organizuje wspólne szkolenia, by ułatwić pracę seniorom. Punktem kulminacyjnym jest coroczne spotkanie wszystkich stowarzyszeń skupiających osoby starsze, podczas którego prezentujemy swoje projekty – mówił Wilfried Meinecke, należący do rady seniorów w Wolfenbüttel.

Goście oprócz spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zobaczyli kościół poewangelicki w Miłosławiu oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Mikuszewie.

  • Międzynarodowa współpraca seniorów - wizyta we Wrześni

W czasie całej wizyty towarzyszyła gościom Krystyna Szpunar, koordynator grupy współpracy seniorów powiatu wrzesińskiego.

(ula)

« wstecz

Newsletter