1 % podatku na organizację pożytku publicznego

Początek roku to czas składania zeznań podatkowych. Termin oddawania PIT-ów upływa z końcem kwietnia, ale już teraz warto pomyśleć o tym, komu oddamy 1 procent naszego podatku dochodowego. Chociaż kwoty te są z reguły niewielkie, to jak głosi przysłowie – „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”. Na terenie powiatu wrzesińskiego mamy 13 zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego. Dla nich liczy się każda złotówka.

Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej
Numer KRS: 0000067804

Głównymi zadaniami Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Miłosław. Towarzystwo prowadzi Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie.

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
Numer KRS: 0000078510

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne działa od 1977 roku. Wspiera kulturę i życie społeczne poprzez udział w organizacji rocznic różnych wydarzeń historycznych, na przykład Bitwy pod Sokołowem czy uchwalenia konstytucji 3 Maja. WTK corocznie bierze udział w uroczystościach, między innymi Święta Wojska Polskiego czy Święta Niepodległości. Organizuje konkursy wiedzy historycznej, wspiera odbudowę pomników i grobowca gen. Grudzielskiego w Gozdowie. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Numer KRS: 0000113200

Fundacja Dzieci Wrzesińskich koncentruje się przede wszystkim na pomocy dzieciom – organizuje wyjazdy, warsztaty artystyczne, korepetycje. Drugim filarem działalności jest wspieranie leczenia i rehabilitacji nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Poprzez rządowy program ASOS – Aktywność Społeczna Osób Starszych – integruje młodsze i starsze pokolenia, na przykład w trakcie zajęć komputerowych. Fundacja obejmuje działalnością cały powiat wrzesiński. W dużej mierze opiera swoje działanie na darowiźnie, bo potrafi uzbierać nawet 60 tys. złotych z jednego procenta podatku.

Miejski Klub Sportowy „Victoria” we Wrześni
Numer KRS: 0000115217

Solidną dawkę sportowych zmagań zapewnia Miejski Klub Sportowy „Victoria” we Wrześni. Klub prowadzi szkolenia dla młodych piłkarzy. Organizuje także wyjazdy. Potrzeby są duże, bo w „Victorii” trenuje około 150 młodych piłkarzy. Przekazane środki klub chce przeznaczyć na szkolenia i wyjazdy, a to bardzo kosztowne, bo trzeba opłacić zakup sprzętu sportowego, butów, ubrań, transport, ubezpieczenia, opłaty sędziowskie. „Victoria” pozyskuje finansowanie z różnych źródeł – od sponsorów, samorządu lokalnego oraz z darowanego procenta od podatku.

Stowarzyszenie „Pro Bono Familiae”
Numer KRS: 0000298697

Pro Bono Familiae wkłada wiele wysiłku, aby pomagać dzieciom i rodzinom. Organizuje darmowe dyżury ekspertów, „Korepetycje za grosik”, zajęcia w czasie ferii i wakacji. Dzieci uczestniczą także w imprezach okolicznościowych, na przykład „Anielskiej choince” i własnoręcznie robią kartki.


Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Numer KRS: 0000117319

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadzi działalność na szeroką skalę. Dzieli się ona na cztery segmenty – rozwój lokalny, współpraca międzynarodowa, dziedzictwo kulturalne, Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”.  Podarowany procent podatku przeznacza w całości na stypendia dla utalentowanej młodzieży licealnej oraz studentów. W sumie około 30 tys. złotych, z czego tylko 6 tys. pochodzi z przekazanego 1 procenta podatku. Przyznając pomoc wykracza daleko poza gminę Pyzdry i zwraca szczególną uwagę na społeczne zaangażowanie potencjalnych stypendystów. W ramach współpracy międzynarodowej „Echo Pyzdr” realizuje projekty w Mołdawii dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach
Numer KRS: 0000077589

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, aby zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów oraz innych klęsk żywiołowych. Strażacy-ochotnicy pomagają zawodowym strażakom w akcjach ratowniczych. Oprócz tego zabezpieczają imprezy plenerowe, na przykład Bieg Kosyniera, Niedzielę za miastem i rajdy rowerowe. 

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”
Numer KRS: 0000239659

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” od 2005 roku prowadzi Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie, obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum, a także przedszkole „Grzybek” w Kleparzu. Stowarzyszenie zawiązało się, kiedy zapadła decyzja o likwidacji szkoły publicznej. Dzięki tej organizacji dzieci mogą dalej uczyć się w Grzybowie. Jeden procent podatku zostanie przeznaczony na dofinansowanie nie tylko wyjazdów dzieci do kina czy teatru, ale także zakup pomocy naukowych oraz działalność wykraczającą poza funkcjonowanie szkoły – wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych, orkiestry dętej, grodu w Grzybowie, seniorów.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team
Numer KRS: 0000278620

W Tiger Team można nauczyć się taekwondo olimpijskiego. Klub szkoli przede wszystkim dzieci i młodzież od piątego do osiemnastego roku życia, ale na zajęcia przychodzą także studenci. W treningach, które odbywają się dwa razy w tygodniu, bierze czynnie udział około pięćdziesięciu klubowiczów. Tiger Team przeznacza darowiznę na zakup sprzętu – kasków, ochraniaczy, pacek – oraz organizację letniego obozu rekreacyjno-sportowego. Tygrysy biorą udział także w zawodach sportowych i zgrupowaniach.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
Numer KRS: 0000305451

UKS „Olimp” organizuje młodzieży czas wolny – prowadzi zajęcia sportowe. Uczniowie najchętniej grają w gry zespołowe – siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Mają także okazję do wyjazdów na rozgrywki sportowe oraz obozy sportowo-wypoczynkowe. Klub dba o obiekty sportowe i dokupuje niezbędny sprzęt. Przekazany procent od podatku pomoże dofinansować udział drużyn w różnych rozgrywkach oraz wesprze udział w obozach dzieci z niezamożnych rodzin.
 

Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach
Numer KRS: 0000092556

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zajęć, każdego roku, wykazują się zdolnościami manualnymi i w okresie przedświątecznym i przygotowują ozdoby, które można kupić bliskim na prezent. W pracach pomagają im terapeuci.

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”
Numer KRS: 0000411514

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie (gmina Pyzdry). To społeczna placówka edukacyjna, która pozwala realizować powszechny obowiązek szkolny i prowadzi zajęcia lekcyjne dla dzieci. W funkcjonowanie szkoły zaangażowani są członkowie stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie na Rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni „PSI-JACIEL”
Numer KRS: 0000615993

Stowarzyszenie „Psi-jaciel” zostało założone z miłości do psów przez grupę wolontariuszy. Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy bezdomnych zwierzętom tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna oraz zapewnianie podopiecznym schroniska jak najlepszych warunków życia.

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński
Numer KRS: 0000156150

Organizacja zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.
Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Oddziały organizują lokalnie rehabilitację fizyczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, wydają czasopisma. Prowadzi szeroką politykę informacyjną.
 


 

« wstecz

Newsletter