Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

Azyl w pałacu

Centrum Pomocy Monar-Markot w Zielińcu mieści się w pałacu, w zabytkowym parku. Obiekt jest własnością Starostwa Powiatowego we Wrześni, które w 2005 roku podpisało z ośrodkiem umowę na bezpłatne użyczenie na okres 20 lat. 
Centrum z założenia przeznaczone było dla samotnych matek z dziećmi, ofiar przemocy. Obecnie w placówce przebywa 6 matek oraz kilka samotnych kobiet i bezdomnych mężczyzn. Dzieciaki codziennie są dowożone do przedszkola i gimnazjum w Kołaczkowie oraz szkoły w Bieganowie. Ośrodek dzierżawi też dwa pomieszczenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na Centrum Interwencji Kryzysowej. W placówce panuje całkowity zakaz picia alkoholu i brania narkotyków. 

« wstecz