Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Strona internetowa Fundacji

Organizacje pozarządowe pełnią ważną funkcję w życiu społecznym. Mają niesamowity wpływ na rozwój środowisk lokalnych. Ich misja – zależnie od profilu działalności – to pomoc w rozwijaniu pasji, niesienie pomocy i wsparcia. Począwszy od tego numeru będziemy przedstawiać stowarzyszenia z terenu powiatu zrzeszone w Forum Organizacji Pozarządowych. Jako pierwszą prezentujemy Fundację Dzieci Wrzesińskich.

  • Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Fundacja Dzieci Wrzesińskich (FWD) jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci oraz chorych i niepełnosprawnych. Jej podstawowe cele to wsparcie dzieci w rozwijaniu zainteresowań i talentów oraz pomoc edukacyjna i materialna. Wszyscy członkowie stowarzyszenia pracują społecznie, są to osoby, które chcą po prostu pomagać innym.

  • Fundacja Dzieci Wrzesińskich

O zasługach i historii
FDW powstała w 1991 roku z inicjatywy Lesa Bachorza. Pomysł na założenie fundacji, której misją jest doskonalenie środowiska, w którym będą się wychowywały dzieci i młodzież zrodził się rok wcześniej, podczas wizyty burmistrza Wrześni Celestyna Bachorza w Kanadzie. W 2002 roku organizacja wpisana została do KRS, a w 2005 roku uzyskała tytuł Organizacji Pożytku Publicznego. Fundację i jej działaczy wielokrotnie nagradzano. Spośród najważniejszych wyróżnień wymienić można otrzymanie przez Lesa Bachorza w 1996 roku miana Honorowego Obywatela Gminy Września za działalność charytatywną oraz tytułu Wielkopolanina 1999 roku. W 2012 roku Irena Hrycaj-Wołoszyn otrzymała Laur Starosty Wrzesińskiego za pracę na rzecz fundacji i społeczności lokalnej. Wyróżniano też samą organizację – w 2011 roku minister Edukacji Narodowej nadał jej tytuł miejsca odkrywania talentów, a w 2012 roku otrzymała z rąk marszałka województwa wielkopolskiego honorową odznakę za zasługi dla Wielkopolski.
Les Bachorz był wielkim entuzjastą postępu technicznego i nowych technologii. Jego niespełnionym marzeniem było utworzenie we Wrześni Akademii Internetu. W czasach, gdy o komputerach w Polsce się marzyło, Fundacja już swój miała, podobnie jak stronę internetową – szybciej niż królowa angielska, prezydent Polski, a nawet Onet.pl. W ubiegłym roku Les Bachorz podarował Fundacji drukarkę 3D.

  • Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Działania całoroczne
Przez cały rok szkolny organizowane są spotkania edukacyjne. W każdy poniedziałek o godzinie 16.00 rozpoczynają się warsztaty artystyczne, podczas których dzieci i młodzież rozwijają swoje zdolności plastyczne, wykonują prace różnorakimi technikami – pracują z papierem, szkłem, filcem, tekturą i masą plastyczną. Z kolei we wtorki od 14.30 uczniowie klas III-VI mogą skorzystać z korepetycji. Nauczyciel pomaga im przyswoić i powtórzyć materiał, przygotowuje do sprawdzianów i testów. W czwartki o 15.00 odbywają się warsztaty języka angielskiego. Na lekcjach dzieci i młodzież mogą liczyć na fachową pomoc podczas odrabiania lekcji oraz przygotowywania się do konkursów. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w siedzibie FDW, przy ulicy Szkolnej 12 we Wrześni.

Działania cykliczne
Fundacja jest też pomysłodawcą rozmaitych konkursów i plebiscytów, są to m.in.:
– Powiatowy Konkurs Wokalny – skierowany do wokalistów, zespołów i chórów z terenu powiatu, mogą w nim wziąć udział już przedszkolaki. W tym roku odbędzie się jubileuszowa XV edycja (26-28 maja, WOK).
– Międzypowiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów o Laur Dzieci Wrzesińskich – adresatem są dzieci i młodzieży, których pasją jest gra na instrumentach muzyki klasycznej oraz nowoczesnej. Trzecia edycja odbędzie się 31 maja w auli LO.
– Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży połączony z warsztatami, mający na celu poszerzanie wiedzy o zabytkach i urokliwych miejscach naszego regionu – odbywa się jesienią.
– Plebiscyt Człowiek Roku – Społecznik Powiatu Wrzesińskiego. Wybierany jest przez Kapitułę Fundacji, a tytuł jest wręczany podczas Sesji Rady Powiatu.
Ponadto FDW organizuje liczne wycieczki (m.in. do Warszawy, Wrocławia i Berlina), od kilku lat współorganizuje Święto Teatru na Prowincji, przeprowadza kursy komputerowe dla dorosłych.

Wsparcie
Ważną misją fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych. Organizacja pomaga w finansowaniu zakupu lekarstw czy środków pielęgnacyjnych, rehabilitacji oraz wyjazdów rehabilitacyjnych. Organizuje także koncerty i akcje charytatywne oraz spotkania integracyjne dla niepełnosprawnych – m.in. Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gozdowie. FDW pomaga też w zakupie podręczników i wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin potrzebujących.

(red.)

 

  • zdjęcie

Lilla Pylak, prezeska FDW: Zaczęłam współpracować z Fundacją 7-8 lat temu, kiedy to Irena Hrycaj-Wołoszyn poprosiła o pomoc przy organizacji imprez. Jak widać egzamin w oczach pani profesor został zdany, ponieważ kilka lat później zaprosiła mnie do Zarządu Fundacji, a potem kierowania nim. Nasze działania na rzecz dzieci oraz osób chorych i niepełnosprawnych są bardzo potrzebne, często wręcz oczekiwane. Ich ilość i wielorakość sama mówi za siebie. 

  • zdjęcie

Irena Hrycaj-Wołoszyn, członek Zarządu FDW, wieloletnia prezeska tego stowarzyszenia: Cieszy mnie, że dzięki Fundacji wiele chorych dzieci zdobywa pieniądze na leczenie. Udostępniamy im nasze konto, na które można przekazywać 1% podatku. Trzeba zwrócić się do nas ze specjalnym wnioskiem i wówczas tworzone jest specjalne subkonto, na które wpływają pieniądze na rzecz konkretnej osoby.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Szkolna 12, Września
tel. 509 154 254, www.fdw.org.pl, biuro@fdw.org.pl, fdwlpylak@o2.pl
FWD można wesprzeć przekazując 1% podatku - KRS 0000113200

« wstecz

Newsletter