Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Strona internetowa Fundacji

Organizacje pozarządowe pełnią ważną funkcję w życiu społecznym. Mają niesamowity wpływ na rozwój środowisk lokalnych. Ich misja – zależnie od profilu działalności – to pomoc w rozwijaniu pasji, niesienie pomocy i wsparcia. Począwszy od tego numeru będziemy przedstawiać stowarzyszenia z terenu powiatu zrzeszone w Forum Organizacji Pozarządowych. Jako pierwszą prezentujemy Fundację Dzieci Wrzesińskich.

« wstecz