Polski Związek Niewidomych

Podać pomocną dłoń

Polski Związek Niewidomych jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby niewidome i słabo widzące i działającą na ich rzecz. Jego misją jest pomoc osobom tracącym wzrok oraz ich rodzinom w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji.

  • zdjęcie

Wrzesińskie koło, które jest jednym z 30 oddziałów Okręgu Wielkopolskiego PZN, zrzesza 76 członków. Ma też 5 podopiecznych – dzieci i osoby starsze oraz 4 członków nadzwyczajnych, którymi mogą zostać osoby widzące aktywnie angażujące się w pracę związku. Irena Nowicka, która działa w PZN już od prawie 40 lat, a od 1999 roku jest prezesem zarządu wrzesińskiego koła związku, podkreśla, jak ważna jest praca na rzecz osób tracących wzrok. – Ludzie w takiej sytuacji czują się zagubieni, nie mogą się odnaleźć nawet w swoim dotychczasowym środowisku. My pomagamy im wyjść do ludzi, załatwiać ważne sprawy. Wspieramy ich w dalszym funkcjonowaniu – tłumaczy szefowa wrzesińskiego koła, która pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZN z siedzibą w Poznaniu.

  • zdjęcie

Bawią i uczą

Aby osiągnąć ten szczytny cel, wrzesińskie koło PZN organizuje dla swoich członków i podopiecznych liczne spotkania integracyjne i imprezy rekreacyjno-sportowe.  Każdego roku osoby niewidome i niedowidzące biorą udział w uroczystościach np. z okazji Dnia Kobiet czy Andrzejek. Członkowie wspólnie wybierają się na Kaziuki Wileńskie we Wrzesińskim Ośrodku Kultury i uczestniczą w organizowanych przez Forum Organizacji Pozarządowych piknikach.  Co roku w październiku organizowane są też obchody Dnia Białej Laski. 

Do ważnych zadań związku należy również informowanie osób niewidomych i niedowidzących o przysługujących im zniżkach i ulgach, np. na przejazdy komunikacją publiczną, oraz udzielanie wszelkiego rodzaju porad.  Działacze pomagają niewidomym np. w wypełnianiu zeznań podatkowych oraz w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego. – Jeśli ktoś nie może sobie przyszyć guzika, są specjalne igły brajlowskie. Życie osobom niedowidzącym ułatwiają również lupy umożliwiające czytanie. Niewidomi chętnie korzystają też z mówiących zegarków, termometrów czy ciśnieniomierzy – wymienia Irena Nowicka. Członkowie związku mają też możliwość uczestniczenia w organizowanych przez PZN szkoleniach grupowych np. w zakresie orientacji przestrzennej osób niewidomych. – Osoby, które potrzebują pomocy lub są zainteresowane działalnością związku, są mile widziane na naszych dyżurach. Spotykamy się w każdy czwartek w godz. 11-13.30 w biurze przy u. Chopina 9  we Wrześni – zaprasza prezes zarządu. 

  • zdjęcie

Czas podsumowań i wyborów

W większym gronie członkowie wrzesińskiego koła PZN zgromadzili się 21 maja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego ustępujący zarząd złożył raport ze swojej działalności w trakcie kończącej się właśnie czteroletniej kadencji. Ryszard Nowicki, który odczytał sprawozdanie, podkreślał, jak ważna jest współpraca zarówno z władzami powiatu wrzesińskiego i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jak i z władzami Okręgu Wielkopolskiego PZN w Poznaniu oraz innymi organizacjami. – Większość spotkań i pikników organizujemy we współpracy z różnymi stowarzyszeniami z terenu powiatu. Bez takiej współpracy nie moglibyśmy zaoferować naszym członkom np. takich przedsięwzięć, jak wycieczki – zaznaczał członek nadzwyczajny PZN. Po odczytaniu sprawozdania zrzeszeni we wrzesińskim kole związku jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. 

Zebranie było również okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych dla związku działaczy. Odznaczenia i podziękowania  wręczyły Irena Nowicka i Teresa Gorczyńska, prezes zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZN. Minutą ciszy uczczono też członków związku, którzy odeszli w ciągu ostatnich czterech lat. Jednak najważniejszym punktem programu zebrania był wybór nowego zarządu wrzesińskiego koła związku. Prezesem na kolejną kadencję została ponownie wybrana Irena Nowicka, a w skład nowego zarządu weszli także Krystyna Barczak, Bronisław Pawlak, Zdzisław Czech i Jerzy Nowak.

  • zdjęcie

Dobrzy ludzie w cenie

Jak wynika ze sprawozdania złożonego przez ustępujący zarząd, podobnie jak w przypadku innych organizacji pozarządowych największym problemem wrzesińskiego koła PZN są trudności natury finansowej. – Cokolwiek organizujemy, musimy szukać sponsorów. Ale nie możemy narzekać, bo cały czas znajdują się ludzie, którzy mają dobre serca i chętnie nam pomagają – podkreśla Irena Nowicka. A działalność związku jest niezwykle ważna dla osób niewidomych i niedowidzących. – Kiedy traci się wzrok, wszystkie codzienne czynności stają się problemem. Ale ci niewidomi, którzy chcą wyjść z domu i spotkać się z ludźmi, radzą sobie najlepiej. Wszystko zależy od nastawienia, a naszym zadaniem jest pomagać im tak, żeby w tym trudnym momencie było im lżej. A żeby dobrze pomagać, trzeba zaakceptować siebie i swoje słabości i otworzyć serce na krzywdę innych ludzi – podsumowuje szefowa wrzesińskiego koła PZN.

Natalia Jędraszak

  • zdjęcie

« wstecz

Newsletter