Stowarzyszenie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych „Wrzosiki”

Forum Organizacji Pozarządowych: Wrzosiki

  • Wrzosiki

Strona internetowa Wrzosików

Wrzosiki są stowarzyszeniem niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, które oficjalny wpis do KRS uzyskało 16 grudnia 2011 roku. Organizacja powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, by pomagać im i ich rodzinom.

  • Wrzosiki

Wrzosiki z Wrześni

Chcielibyśmy, aby nazwa Stowarzyszenia kojarzyła się z miejscem naszej działalności – Wrześnią, a nasi podopieczni byli utożsamiani z lokalną społecznością i występowali jako jej integralna część. Za ideą powołania Stowarzyszenia stoi troska o nasze dzieci. To my, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, staramy się zapewnić im jak najlepszą edukację i opiekę. Jak trudne jest to zadanie, wiemy o tym wszyscy. Dlatego postanowiliśmy się zrzeszyć i jako Stowarzyszenie brać udział w projektach kierowanych do osób niepełnosprawnych przez różne instytucje rządowe i pozarządowe, pozyskiwać granty i darowizny oraz wszelką możliwą pomoc materialną i finansową, aby zapewnić naszym niepełnosprawnym dzieciom jak najlepszą ofertę rehabilitacyjną i edukacyjną – czytamy na oficjalnej stronie www.wrzosiki.pl.

Prezesem organizacji jest Artur Nather, wiceprezesem – Magdalena Woś, a skarbnikiem Arleta Iglewska-Sierakowska. W skład zarządu wchodzą jeszcze Agnieszka Więcek i Katarzyna Głowacka.

  • Wrzosiki

Czasem bywa trudno…

Wrzosiki powstały przede wszystkim po to, bo móc pozyskiwać fundusze na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych i ich rehabilitację. Arleta Iglewska-Sierakowska, która odpowiedzialna jest w organizacji za pisanie wniosków, przyznaje, że czasem ciężko przeskoczyć wymogi formalne. Jedną z takich przeszkód jest to, że do Wrzosików należą dzieci o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności – niektóre są niepełnosprawne ruchowo, ale sprawne intelektualnie, inne mają obniżoną sprawność intelektualną, ale są sprawne ruchowo. Starając się o dofinansowanie trzeba konstruować wniosek tak, by każde z dzieci mogło na nim skorzystać. Inny mankament jest też taki, że trzeba wykazać wkład własny, który stowarzyszenie, nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, może pozyskać tylko ze składek. Te zaś są symboliczne, bo w większości rodzin dzieci niepełnosprawnych pracuje tylko jeden rodzic, a rehabilitacja dziecka pochłania ogromne pieniądze. Inny problem, z którym zmagają się Wrzosiki, to niewielka liczba wolontariuszy, którzy pomagają w opiece nad dziećmi podczas organizowanych przez stowarzyszenie warsztatów. – Nie chcemy w to angażować rodziców, bo w rodzinach niepełnosprawnych jest tak, że czas dziecko-rodzic jest maksymalnie eksploatowany. Nasze projekty są rodzajem rehabilitacji społecznej, bo są przeznaczone dla dziecka i dla rodzica – dziecko przebywa bez mamy, a ona może zrobić coś dla siebie – tłumaczy pani Arleta.

  • Wrzosiki

Działają, by pomóc

Programy są też po to, by odciążyć rodziców finansowo i wspomóc drogą rehabilitację. W 2012 roku stowarzyszenie zrealizowało projekt Nasz cały świat to nasze dziecko, który miał formę indywidualnej terapii ruchowej i zajęć w wodzie. W ubiegłym roku z budżetu powiatu i województwa wielkopolskiego zorganizowano dwa warsztaty arteterapeutyczne, które trwały od kwietnia do października. Kolejny, dofinansowany przez ROPS, skierowany był do dzieci z głębokim upośledzeniem i z zespołem Downa. W tym roku znów udało się pozyskać środki ze Starostwa na realizację warsztatów arteterapeutycznych oraz na dogoterapię. Zajęcia przeprowadzane są, dzięki uprzejmości jednej z członkiń stowarzyszenia, Agnieszki Więcek, w nowo powstałym ośrodku Arka. Jest tu kolorowo i wesoło. Nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, Renata Jakubowska, która pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi już 11 lat podkreśla: – Zajęcia mają charakter arteterapeutyczny, tzn. dzieci biorą udział w różnych rodzajach aktywności – plastycznej, muzycznej, teatralnej. Uczestnicy mają zróżnicowany stopień niepełnosprawności i warsztaty muszą być tak przeprowadzone, by każde z nich miało możliwość wyrażenia siebie przez sztukę. Chodzi o to, by dzieci dobrze się bawiły oraz poznały swe możliwości i zdolności. Podczas warsztatów rozwijamy sferę poznawczą, artystyczne zdolności. Dzieci stają się bardziej spontaniczne i otwarte. Same przygotowują rekwizyty, śpiewają, odgrywają scenki. Dziś były zajęcia o piratach, bo zbliżają się wakacje – opowiada.

Jeden z uczestników, Mikołaj, na pytanie, czy podobają mu się zajęcia odpowiada, że chce tu przychodzić co dzień. – Dzisiaj i w następną sobotę, piątek, sobotę, niedzielę i wtorek – wylicza.

  • Wrzosiki

Plany na przyszłość

Pani Renata we Wschowie, skąd pochodzi, zainicjowała festiwal teatralny dla dzieci niepełnosprawnych i myśli o tym, żeby we współpracy z Wrzosikami i stowarzyszeniem Razem działającym przy ZSS zainicjować taki festiwal we Wrześni. – Tak pozytywne emocje się wytwarzają, że dzieci się otwierają i dzieje się coś niezwykłego. Zdarzają się sytuacje, że dziecko, które nie mówiło, podczas silnych emocji i radości towarzyszących występom, nagle zaczyna wypowiadać pojedyncze słowa. Maluchy z autyzmem, które nie potrafią się odnaleźć w grupie i relacjach koleżeńskich, dzięki muzyce, tańcom wychodzą z tego zamkniętego świata, otwierają się. Także rodzice widzą dzieci w innych warunkach – że coś potrafią, że robią coś fajnego, odnajdują się w grupie. Odbywa się integracja społeczna dla dzieci zdrowych i chorych – mówi.

Wkrótce projekty się zakończą, ale w planach są już kolejne. Po wakacjach odbędą się zajęcia z terapii metodą biofeedback dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego. To nowatorski rodzaj rehabilitacji. – Dziecko podłączone jest pod sprzęt podobny do EEG i pracą swojego mózgu, w odpowiednim skupieniu, kieruje tym, co dzieje się na ekranie telewizora. Może to się wydawać dziwne, że dzięki temu, że coś mam na głowie poruszam motylkiem na ekranie – tłumaczy Arleta Sierakowska.

  • Wrzosiki

Członkowie Wrzosików to jedna wielka rodzina. Oprócz zajęć rehabilitacyjnych organizują także pikniki i spotkania integracyjne. Razem przeżywają swe smutki i radości, sukcesy swoich dzieci. Ich działalność jest niezwykle potrzebna i warta uwagi. Każdy, kto chciałby pomóc w ich działalności, będzie mile widziany.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


Można wspomóc stowarzyszenie dokonując wpłat na nr konta PBS 92 9681 0002 0000 4862 2000 0010, „Wrzosiki” Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych, ul. Fromborska 24, 62-300 Września, tytułem: „wpłata na działalność statutową”.

 

  • wrzosiki
  • wrzosiki

« wstecz

Newsletter