Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”

Strona internetowa

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” powstało w 2008 roku przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Celem tej niedochodowej i samopomocowej organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom. „Razem” reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Aby pomagać...

Inicjatorką i założycielką oraz pierwszą prezeską była nauczycielka ZSS Renata Jakubowska. Obecnie funkcję zarządzającą sprawuje Olga Sierecka-Nawrocka. Stowarzyszenie liczy teraz 31 członków, są to nauczyciele ZSS, choć organizacja chętnie przyjmuje w swoje szeregi także rodziców. Środki na działalność pozyskiwane są ze składek członkowskich, w konkursach ofert oraz – w mniejszym stopniu – od sponsorów. Niektóre działania realizowane są przy wsparciu finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  • Stowarzyszenie "Razem"

Prozdrowotnie, sportowo, artystycznie

Pierwszym projektem stowarzyszenia był zorganizowany na przełomie maja i czerwca 2009 roku festyn integracyjny „Mama, tata i ja”. Wzięły w nim udział dzieci nauczane indywidualnie w domu i dzieci z klas życia. Impreza zorganizowana została po to, by rodzice się poznali, wymienili doświadczeniami, razem się zabawili i zobaczyli, jak w sposób aktywny spędzać czas. Były przejażdżki konne, zabawy i konkursy. – Często rodzice są przytłoczeni problemami dnia codziennego. Mają ograniczone możliwości organizacji dzieciom zajęć dodatkowych czy rozrywki. Widzieliśmy konieczność zorganizowania tego przedsięwzięcia – opowiada prezeska. 

Kolejna była akcja „Szybciej, wyżej i silniej” mająca na celu propagowanie sportu wśród dzieci. Idee olimpijskie miały je przekonać, że żyjąc zdrowo, lepiej się rozwijamy, jesteśmy zdrowsi. „Razem” zorganizowało też kilkumiesięczny projekt fotograficzny, polegający na tym, że grupa dzieci wykonywała zdjęcia ważnych miejsc i zabytków Wrześni w różnych porach roku. Efektem akcji było wydanie kalendarza z tymi fotografiami. Z innych wydarzeń wymienić można wycieczki – do Warszawy i na Mazury oraz organizowanie prozdrowotnych akcji.

  • Stowarzyszenie "Razem"

Szkoła życia

W 2011 roku stowarzyszenie przejęło organizację turnieju mikołajkowego, który od kilkunastu lat odbywa się w ZSS pod honorowym patronatem starosty wrzesińskiego. – To integracja trzech szkół – naszej, gnieźnieńskiej i słupeckiej – opowiada Olga Sierecka-Nawrocka. W tym samym roku zorganizowana została też akcja organizacji „Zielona Szkoła”. – To był strzał w dziesiątkę. Większość z dzieci pierwszy raz mogły spędzić czas poza domem, bez rodziców. Wpłynęło to na ich usamodzielnienie. Projekt był skierowany do dzieci z orzeczeniami, z klas życia. Było to wielkie wydarzenie dla nich, ich rodziców oraz opiekunów. Wiele dzieci uwierzyło w siebie. Na co dzień są przy mamie i często nie zdają sobie sprawy, jakie mają możliwości – mówi prezeska. Dzieci na tych wyjazdach uczą się funkcjonowania w świecie.

„Zielona Szkoła” jest organizowana co roku. Akcję finansowo wspiera PCPR, koszty są częściowo pokrywane też z pieniędzy, jakie zbierane są ze sprzedaży wykonywanych przez dzieci kartek i ozdób świątecznych. Corocznie organizowane były wyjazdy nad morze, w tym roku po raz pierwszy koloniści pojadą w góry, do Zakopanego.

Najnowszym przedsięwzięciem „Razem” był wernisaż twórczości osób niepełnosprawnych „Każdy może być artystą”. Zorganizowany jesienią 2014 roku we współpracy z ZSS, Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych  „Wrzosiki” oraz Niepublicznym Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym „ARKA”. Dzieci przedstawiały swą twórczość plastyczną. Jak przyznaje Olga Sierecka-Nawrocka, impreza była pełna wzruszeń: – Rodzice zobaczyli, że ich dzieci funkcjonują jak zdrowe, że mogą odnosić sukcesy – mówi.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

  • Stowarzyszenie "Razem"

« wstecz

Newsletter