Wielkopolski Związek Narządu Ruchu, oddział we Wrześni

Integracja to podstawa

Wrzesińskie koło Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu już od ponad 30 lat prężnie działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Bogata tradycja

Wrzesiński oddział WZINR powstał w 1983 roku, jako oddział poznańskiej centrali związku, która zrzesza inwalidów narządu ruchu w kilku kołach działających na terenie miast Wielkopolski i jest jedną z największych tego rodzaju organizacji w województwie. Należy do niej ok. 3000 członków. WZINR może pochwalić się bogatą tradycją pracy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Już od początku swojego działania związek stawiał sobie za cel zrzeszanie inwalidów narządu ruchu i poprawę ich warunków życiowych poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz aktywizację zawodową. Do dziś dba on też o jak najwszechstronniejszą rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także o kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów.

« wstecz