Wielkopolski Związek Narządu Ruchu, oddział we Wrześni

Integracja to podstawa

Wrzesińskie koło Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu już od ponad 30 lat prężnie działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Bogata tradycja

Wrzesiński oddział WZINR powstał w 1983 roku, jako oddział poznańskiej centrali związku, która zrzesza inwalidów narządu ruchu w kilku kołach działających na terenie miast Wielkopolski i jest jedną z największych tego rodzaju organizacji w województwie. Należy do niej ok. 3000 członków. WZINR może pochwalić się bogatą tradycją pracy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Już od początku swojego działania związek stawiał sobie za cel zrzeszanie inwalidów narządu ruchu i poprawę ich warunków życiowych poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz aktywizację zawodową. Do dziś dba on też o jak najwszechstronniejszą rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także o kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów.

  • Integracja to podstawa

Wrzesińskie koło WZINR liczy w tej chwili około 140 członków, a od ośmiu lat kieruje nim prezes Marek Kozłowicz. Pytany o misję związku mówi: – Chodzi nam głównie o to, żeby ludzie niepełnosprawni nie czuli się wyobcowani w swoim środowisku. Dajemy naszym członkom wiele możliwości, mogą wyjść z domu, spotkać się, poplotkować. To  właśnie integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu inwalidów są priorytetem w działaniach związku. – Ludzie często dziwią się, że osoby z takimi ułomnościami uprawiają sport, potrafią się bawić. A oni mają potrzebę bycia w społeczeństwie. Nie chcą być wyrzuceni poza nawias – kontynuuje prezes.

Dla każdego coś dobrego

Wrzesińskie koło WZINR utrzymuje się w dużej części ze składek członków, ale współpracuje też z jednostkami samorządowymi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dotacji.  Składki wrzesińskich członków nie są odprowadzane do centrali związku, ale pozostają do wykorzystania przez miejscowe koło, więc, jak podkreśla jego prezes: – Te pieniądze wracają do członków, o ile korzystają z naszej oferty. A ta jest wyjątkowo bogata. W tym roku związek zorganizował już Dzień Babci i Dziadka, a w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Kobiet i wspólne śniadanie wielkanocne. Co roku koło, przy wsparciu finansowym z PCPR, organizuje dla swoich członków  wycieczkę nad morze. Tego lata planują wyjazd do Rewala. – Członkowie bardzo chwalą sobie te wyjazdy, bo oprócz zwiedzania zawsze organizujemy też zabawę taneczną z muzyką na żywo i pikniki na świeżym powietrzu – mówi prezes. Co roku w listopadzie koło hucznie obchodzi Dzień Seniora, a w karnawale organizuje zabawę, na którą zaprasza również niezrzeszonych amatorów tańca.

  • Integracja to podstawa

Wrzesińskie koło WZINR regularnie współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Gnieźnie, Śremie i Środzie Wielkopolskiej, a także z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Owińskach, które powstały przy lokalnym kole związku w 2004 roku. Jak podkreśla Marek Kozłowicz: – Ta placówka ma wspaniałe osiągnięcia. Jest to jednostka w dużej mierze samofinansująca się: produkują kapitalne świeczki, organizują warsztaty tkackie, plastyczno-ceramiczne i gastronomiczne. Mają bardzo szeroki zakres działania. Warto pojechać do Owińsk i zobaczyć na własne oczy, jak to funkcjonuje.

Koło organizuje wiele wydarzeń samodzielnie, ale bierze też czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Września i wrzesińskie Starostwo Powiatowe. Prezes chwali sobie również współpracę z lokalnymi organizacjami, takimi jak Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Ściany siedziby wrzesińskiego koła WZINR, która mieści się przy ul. Chopina 10, zdobią liczne podziękowania i odznaczenia. Koło zostało uhonorowane m.in. nagrodą dla Lidera Aktywności Obywatelskiej, którą otrzymało w grudniu 2013 roku z rąk posła Tadeusza Tomaszewskiego.

  • Integracja to podstawa

Pokonywanie barier

Zgodnie ze statutem Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu jednym z głównych zadań tej organizacji jest ujawnianie barier architektonicznych i komunikacyjnych, które na co dzień napotykają osoby niepełnosprawne. W tym temacie wiele jest jeszcze do zrobienia, ale jak podkreśla prezes wrzesińskiego koła: – Pod  względem przystosowania budynków użyteczności publicznej i przygotowania chodników i podjazdów dla potrzeb inwalidów narządu ruchu Września bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle innych miast Wielkopolski, a środki na to przeznaczone zostały dobrze wykorzystane. Generalnie Września może być wzorem dla innych samorządów w kwestii działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. A barier, nie tylko tych architektonicznych, ale również społecznych, jest coraz mniej właśnie dzięki organizacjom takim jak wrzesińskie koło WZINR.

Natalia Jędraszak

« wstecz

Newsletter